Foto: UN

Generalna skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom poziva Izrael da napusti Golansku visoravan. Ovaj prijedlog podržala 91 država, osam država je bilo protiv dok su 62 bile suzdržane.

U dokumentu Opšta skupština “ponavlja svoj zahtjev da se Izrael povuče sa svih okupiranih sirijskih Golana do crte od 4. juna 1967., u skladu s relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti”.

Uzdražni su bili i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija.

Sve strane su pozvane da ulože sve potrebne napore kako bi osigurale nastavak mirovnog procesa.

Izvor: N1

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta