Franović: Nakon 11 mjeseci od hapšenja Mila Božovića nema ni osnovane sumnje za optužbe


Foto: Opština Budva

Skoro jedanaest mjeseci nakon hapšenja predsjednika opštine Budva Mila Božovića imamo odluku Višeg suda da nije dokazana osnovana sumnja za optužbe Specijalnog državnog tužilaštva protiv njega i ostalih članova kriminalne organizacije, ali je Božović i pored takve odluke i dalje u pritvoru. Zbog toga je, kako je navela advokatica Bojana Franović, odbrana predala Višem sudu u Podgorici predlog za ukidanje pritvora, ali, kako je kazala, o tome još nije odlučeno.

Ona smatra da bi jedina zakonita i ljekovita odluka za naše pravosuđe bila da nakon ovoliko nespornih propusta Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore u predmetu protiv Božovića i grupe ova istraga bude obustavljeno.

Izrazila je ,,ozbiljnu zabrinutost situacijom u crnogorskom pravosuđu nakon posljednje odluke Višeg suda u Podgorici“.

– Posebno nakon činjenica da se o vraćanju optužnice na dopunu istrage jasno pokazalo da je u Crnoj Gori moguće pokrenuti krivične postupke bez dokaza i da je moguće držati ljude u pritvoru bez postojanja osnovane sumnje, da je moguće blokirati djedovinu i ostaviti cijele porodice bez prihoda, sve na osnovu puke proizvoljne tvrdnje tužilaštva da je neko za nešto kriv – navela je Franović.

Naglašava da je ovo pokazatelj da je sistem, uslovno rečeno, kontrole rada zakonitosti tužilaštva zakazao.

Imate nekoliko nivoa kontrole rada tužilaštva koji su u konkretnom slučaju zakazali, zakazalo je kod sudije za istragu koji je prihvatio pritvor na ovakvim tvrdnjama tužilaštva i pored navoda odbrane da se radi o neosnovanim tvrdnjama koje nijesu potkrijepljene dokazima – navela je ona.

Prema njenim riječima, zakazalo je u vijeću Višeg suda na kontrolama pritvora, zakazalo je u Apelacionom sudu koji nije odgovarao na žalbene navode odbrane i koji je potpuno izgubio svoju funkciju drugostepenog organa, kao i prilikom određivanja privremene mjere kojom je privremeno blokirana imovina.

Svi ti postupci su bili zasnovani na pogrešnoj premisi da je tužilaštvo u pravu. Ono što je posebno problematično je da ta premisa nikada nije provjerena – navela je Franović.

Prema stavu Višeg suda koji je vratio na doradu optužnicu protiv Božovića i ostalih, Specijalno državno tužilaštvo nije pružilo konkretne dokaze.

Tužilac Jovan Vukotić promašio je godinu, navodeći da je Božović odavao tajne sa Odbora za bezbjednost 2019. godine kada ovaj nije bio ni poslanik u Skupštini Crne Gore.

U predmetnoj optužnici se navodi da je okrivljeni Milo Božović, kao pripadnik kriminalne organizacije, koja je stvorena i organizovana 2019. Godine, imao zadatak kao poslanik u Skupštini i član Odbora da… prikuplja informacije u korist kriminalne organizacije – pogrešno se datira u optužnici.

Navodi se da optužnica ne sadrži jasne i valjane razloge u pogledu postojanja osnovane sumnje u odnosu na okrivljene, odnosno, ne sadrži razloge koji bi zadovoljili nezavisnog posmatrača da vjeruje da su neko određeno lice ili konkretno okrivljeni ili osnovano sumnjivi izvršili krivično djelo koje je predmet optužbe.

Zastupnik optužbe je dužan u roku od dva mjeseca od kada mu je saopštena odluka ovog vijeća, a radi potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezanih za krivicu okrivljenih, postupiti na način kako je to naprijed navedeno – zaključak je odluke sudskog vijeća kojem predsjedava sudija Vesna Kovačević.

Pored Božovića i Dejana Kneževića na optužnici su i Radoje Zvicer, Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (Kljajević), Dražen Milović, Ivan Mijatović.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments