Foto: CDM

Sekretarijat za komunalne poslove napravio je elektronski registar skupština etažnih vlasnika gdje se jednim klikom može pronaći sva dokumentacija koja prati osnivanje svih skupština, piše Dan.

U Podgorici je, kako je saopštio Marko Rakočević, sekretar za komunalne poslove, formirano 2.084 skupština etažnih vlasnika.

“Napravili smo elektronski registar skupština etažnih vlasnika, a to znači da imamo registar koji je obuhvatio komplet proceduru i dokumentaci ju vezanu za njihovo formianje. Prilikom formiranja svake skupštine sigurno ima 15 do 20 papira koji su potrebni poput imenovanja upravnika, zapisnika sa skupštine, odluke, otvaranja žiro-računa, zatim potvrde iz Monstata. Sve te papire smo skenirali za svaku skupštinu pojedinačno i unijeli ih u sistem. Imamo sistem koji je dobar i koji olakšava pristup i nama i građanima bukvalno na klik, jer papire više ne tražimo fizički”, naveo je Rakočević.

On dodaje da je sve više građana zainteresovano za formiranje skupština etažnih vlasnika, što je, kako navodi, dobro i pohvalno.

“Formiranje skupština etažnih vlasnika je obaveza koja proizilazi iz Zakona o stanovanju. Imamo upravnike u formi pravnih lica agencija koje se profesionalno bave time, ali i upravnika koji su fizička lica. Kada su formirane skupštine etažnih vlasnika građani imaju povoljnosti to jeste imaju pravo na participaciju Glavnog grada od 50 odsto u dijelu saniranja fasade, ravnih krovoova, održavanja popravke objekata… To je dobro za građane, posebno u zgradama koje su malo starije pa na taj nači stanari uspijevaju da se sa Glavnim gradom organizuju i da po povoljnim uslovima rješavaju te stvari”, poručuje Marko Rakočević.

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta