Foto: FCJK

Foto: FCJK

Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) sa indignacijom odbacuje, kako su rekli, dezinformacije koje je u jučerašnjem nastupu na Gradskoj TV plasirao direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja (AKOKVO) Goran Danilović. Ističu da Danilović sve teže prikriva “svoj opsesivni naum disciplinovanja FCJK”.

Umjesto da se, kako kažu u FCJK, pozabavi brojnim optužbama koje se tiču njegova nezakonitog rada i protivzakonitih postupaka koje je publikovala Pobjeda, Danilović pažnju sa sebe skreće na navodne propuste FCJK.

“Čudeći se navodno zašto FCJK protestuje protiv komisije za reakreditaciju, on svoju odgovornost prebacuje na svoje upošljenike, skrivajući pritom podatak da odluku o komisiji ne donosi niko drugi no Danilović lično”, saopšteno je iz FCJK.

Ističu i da Danilović obmanjuje javnost kad saopštava da je FCJK tražio izuzeće komisije formirane 15. januara ove godine.

“Od pet članova komisije FCJK je uložio argumentovan prigovor na dva – na predśednicu komisije Jelenu Petković – imenovanu iako nikad prije nije bila ni članica a kamoli predśednica akreditacijskih komisija u Crnoj Gori – i na stručnjaka za odlaganje otpada iz Leskovca Bratimira Nešića, uz čije je ime stajao lažni podatak o radnome angažmanu”, navodi se u saopštenju.

Napominju i da je neistinit navod da je posrijedi „neažurirana“ dokumentacija jer je Nešić na listu eksperata AKOKVO-a prvi put dospio svega petnaestak dana prije imenovanja komisije.

Takođe, kako kažu u DCJK, Danilović pokušava da obmane javnost i mistifikovanjem priče o (ne)formiranju komisije.

“Na osnovu Odluke o formiranju komisije koja je 17. 1. 2024. godine upućena FCJK proizilazi da je on još 20. 12. 2023. formirao komisiju, ali da o tome, uprkos propisanoj obavezi, nije obavijestio FCJK. Drugu komisiju formirao je 15. 1. 2024. godine, a FCJK je tek preko medija obaviješten da je i od nje odustao. Imajući u vidu da je od predaje dokumentacije za reakreditaciju Agenciji prošlo već gotovo tri i po mjeseca te da se Danilović javno hvali da je Univerzitet Crne Gore „reakreditovao“ za četiri mjeseca, izvjesno je da postupanje prema FCJK nije ni transparentno ni profesionalno”, naglašeno je u saopštenju.

FCJK konstatuje i da Danilović obmanjuje javnost i iznoseći spinove o navodnoj „nelogičnosti“ reakreditacije FCJK i akreditacije dva studijska programa tokom 2019. godine.

“Iako u tom procesu ne može pronaći ni najmanju nezakonitost, uprkos očitim namjerama, bez ikakve argumentacije Daniloviću preostaje da uporno ponavlja klevetu o nekakvoj „nelogičnosti“, pokazujući pritom da ili ne poznaje ili namjerno manipuliše u određenju pojmova akreditacija i reakreditacija”, navodi se u saopštenju.

Pritom, kako dodaju, odnos prema ustanovi na čijem je čelu pokazuje i javnom prozivkom Agencije da je u procesu (re)akreditacije iz 2019. godine postupala neprofesionalno i sumnjivo.

“Kako je to ista Agencija na čijem je čelu danas (i sam je juče rekao da, premda je imao pravo, nije mijenjao kadar), on ovakvim opanjkavanjem ustanove demonstrira da je doživljava kao privatnu prćiju, čiji su upošljenici neprofesionalni ako ne postupaju u skladu s njegovim željama i namjerama”, navodi se u saopštenju.

FCJK je u prethodnom periodu, kako ističu u toj fakultetskoj jedinini, ostvario korektnu profesionalnu komunikaciju s AKOKVO i aktuelno pitanje reakreditacije ne vide kao posljedicu postupanja službenika Agencije, već kao rezultat politizacije i zloupotrebe ustanove od strane njezina čelnika.

Danilović, kako kažu, obmanjuje javnost kad pokušava prikazati spornim pitanje izbora u akademska zvanja profesora FCJK, pogrešno navodeći i naziv visokoškolske ustanove iz Republike Srbije na kojoj profesori FCJK u zakonitoj proceduri stiču akademska zvanja (usljed zakonske diskriminacije koja nam ne dozvoljava da to ostvarimo na matičnoj ustanovi). Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru visokoškolska je ustanova licencirana od strane Države Srbije i akreditovana od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) Republike Srbije.

“Posprdnim komentarima na račun te ustanove Danilović pokazuje i svoj odnos prema kolegama iz NAT-a, rizikujući da kao javni funkcioner Države Crne Gore naruši dobrosuśedske odnose i ugrozi saradnju između dvije ustanove”, navode u FCJK.

Uprkos nastojanju da obmanama i poluistinama sebe predstavi kao direktora ustanove koji je iznad situacije, Danilović, ističu, ni u ovom nastupu nije uspio prikriti animozitet prema FCJK i njegovim profesorima.

“Iznoseći neistine da profesori FCJK vode „rat protiv Srbije“, kvalifikujući ih kao političare i licemjere, Danilović je priznao da krši jedan od osnovnih standarda na kojima bi morao počivati rad Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, kako je to propisano i Zakonom o visokom obrazovanju. Riječ je o standardu nezavisnosti”, naglašeno je u saopštenju.

Smatraju da bi rad Agencije, u skladu s Evropskim standardima i smjernicama morao biti nezavisan i zaštićen od uticaja „trećih strana“.

U FCJK kažu i da je u obrazloženju svojeg odnosa prema njima Danilović potvrdio da je načelo nezavisnosti prekršeno već činjenicom da je na čelu agencije osoba koja je predsjednik jedne političke partije i koja se jedino profesionalno i ostvarila kao političar, “što Danilović i ne demantuje”.

“Nikako drugačije do kao otvorena prijetnja FCJK mogu se protumačiti Danilovićeve poruke da bi on kao reprezent jedne politike u Crnoj Gori poželio da FCJK što duže traje, ali da će se, navodno, kao direktor Agencije ponašati profesionalno, jer se iz tih poruka iščitava neobuzdana mržnja i potreba da za svoje u osnovi političko-ideološke namjere nađe opravdanje u navodnome profesionalizmu, koji u svakoj mogućoj situaciji vezanoj za FCJK zapravo brutalno gazi”, napominju sa FCJK.

Iz svega navedenog je, kako kažu, više nego jasno da je na čelu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja osoba koja za taj posao nema ni elementarne kvalifikacije, ali, napominju, i te kako ima namjeru da, u skladu sa svojim političkim interesima, onemogući rad FCJK pretvarajući proces reakreditacije u poligon za politički razračun, difamaciju profesora i kompromitaciju ustanove.

“Od svojega osnivanja FCJK djeluje u skladu sa zakonima Crne Gore, prošavši sve neophodne provjere i evaluacije. Međutim, misija proučavanja crnogorskoga jezika, književnosti i kulture, kao i uloga središta kritičke akademske riječi u Crnoj Gori, očigledno su preveliki grijeh na plećima naše ustanove, koji nam ne mogu oprostiti partijski komesari zaduženi za gašenje slobode riječi i ideološko preoblikovanje nauke i obrazovanja”, poručuju sa FCJK.

Smatraju da je cilj je tih, kako su ih nazvali u FCJK, partijskih aparatčika da se crnogorsko društvo lakše utopi u retrogradne i anticivilizacijske velikodržavne projekcije, čiji je reprezent protivzakonito imenovani direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja.

“Uprkos svim prijetnjama i pritiscima, FCJK će nastaviti da obavlja svoju obrazovnu, kulturnu i naučnu misiju, svjestan njenoga značaja za crnogorsko društvo čije temelje danas ugrožavaju nazadne ideologije i partijski komesari poput Gorana Danilovića”, zaključuju sa FCJK.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta