NAJNOVIJE

FOTO: Pixabay

Pandemija Covid-19 prekinula je dugogodišnji rast očekivanog životnog vijeka koji je u većini država članica EU prema podacima za 2020. kraći u odnosu na prethodnu godinu, objavila je evropska agencija za statistiku Eurostat.

Najveće smanjenje očekivanog životnog vijeka u trenutku rođenja, u poređenju sa 2019, bilježi se u Španiji – 1,6 godina manje, Bugarskoj – 1,5 godinu manje i Litvaniji, Poljskoj i Rumuniji – 1,4 godine manje.

U Sloveniji je prosječan očekivani životni vijek skraćen za jednu godinu, a u Hrvatskoj za 0,8 godina.

Od 30 zemalja obuhvaćenih statistikom (sve članice EU osim Irske, plus Norveška, Švajcarska, Island i Lihtenštajn), jedino se u Norveškoj, Danskoj i Finskoj očekuje duži životni vijek za 0,3 odnosno 0,1 godinu.

Prema podacima za 2020, u većini država članica EU muškarci su nešto više pogođeni u pogledu skraćivanja očekivanog životnog vijeka nego žene. Najveće smanjenje očekivanog životnog vijeka za muškarce bilježi se u Bugarskoj (-1,7 godina), Letoniji i Poljskoj (-1,5 godina) i Španiji i Rumuniji (-1,4 godine).

U EU je poslednjih decenija očekivani životni vijek u trenutku rođenja stalno rastao. Prema zvaničnim statistikama do 60-tih godina prošlog vijeka rastao je u prosjeku za više od dvije godine po deceniji.

Poslednji podaci, međutim, nagovještavaju da se očekivani životni vijek proteklih godina skraćuje u više zemalja članica.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta