Zapošljavanje na sjeveru Crne Gore kroz Javne radove ZZZCG i druge programe obuka, ili samozapošljavanja, kao i kroz lokalne samoupravese masovno zloupotrebljava i to se ne dešava ne samo u Opštini Pljevlja, već u svim Opštinama na sjeveru Crne Gore, naveli su iz Euromost-a, nakon podnošenja krivične prijave protiv firme D.O.O.,,Hranom do zdravlja 2013”.

Sa tim su, kako su kazali, dobro upoznati i pojedinci iz ZZZCG, kao i pojedinci iz područnih jedinica iz Opština sa sjevera, ali sumnjamo da su mnogi i iz ovih institucija umiješani, pa se to dešava godinama.

„Razlog ovakvog stanja je slaba kontrola trošenja sredstava, koja se subvenciraju od strane ZZZCG,gdje poslodavci na papiru vode da su ta lica zaposlili ili ih obučavaju,a sa istim naprave dogovor da ne dolaze na posao,prebace na njihove račune sredstva sada u visini od 450 eura,a nakon toga isti moraju da im vraćaju 350 eura, dok 100 eura zadržavaju“, kazali su oni.

Ovim putem žele da pitaju ZZZCG, da li je ovo način zapošljavanja nezaposlenih lica, koja se nalaze na zavodu za zapošljavanje sa kojim se hvale?

„Takodje 90 posto Nevladinih organizacija koji koriste ovaj i slične programe isto rade i pretežno se koriste lica koja su u rodbinskoj vezi sa njihovim osnivačima. Većina nevladinih organizacija ne posjeduje nikakav prostor da bi ta lica zaposlili ili obučavali , pa se postavlja pitanje, kako se vrši kontrola u tim prostorijama kad ne postoje“, saopštili su oni.

Kroz istraživanje NVO,,Euromost” su, kako su naveli, vidjeli da i grantove za zapošljavanje lica sa invaliditetom, svake godine dobijaju ista odgovorna lica, samo sa različitim firmama ili nevladinim organizacijama, jer kroz ove Javne konkurse, ne mogu ako su Vam odobreni grantovi na predhodni Javni poziv da opet konkurišete, pa su se, kako su saopštili, pojedinci dosjetili, da na drugi Javni poziv konkurišiusa svojim drugim firmama ili NVO i da im se opet odobre grantovi, kako se dalje realizuju to takodje najbolje zanju u lokalnim Zavodima za zapošljavanje..

„Zato, se moraju odmah urediti Javni pozivi i pravilnici kada se tiče svih raspodjela i dodijeljivanje subvencija, jer se radi na štetu nezaposlenih lica sa sjevera koja se nalaze na zavodima za zapošljavanje, a danas nam mora biti prioritet zapošljavanje u ovom regionu, iz kojih se najviše migrira zbog nezaposlenosti“, navode u saopštenju.

Zato pozivaju Vladu Crne Gore, da, prema njihovim riječima, preuzme sve potrebne mjere da se konačno stane svim zloupotrebama kroz zapošljavanje preko ovih i drugig programa i projekata, takodje, očekuju i od svih nadležnih iz Opština sa sjevera Crne Gore, da konačno počnu raditi svoj posao kao na primeru Pljevalja, a od ZZZCG da konačno krene da svaki dan provjeravaju da li lice koje je zapošljeno preko Javnih radova ili kroz obuke ili grantove je prisutno kod poslodavca, jer tada neće nikom odgovarati da radi osam sati za 100 eura, dok mu 350 eura od 450 uzme poslodavac koji je korisnik tog programa.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta