NAJNOVIJE

U okviru zvanične posjete Francuskoj, ministar javne uprave, Maraš Dukaj sastao se sa generalnim direktorom Agencije za sajber bezbjednost – ANSSI, Vensanom Stribelom.

Dukaj je, kako se navodi u saopštenju, upoznao sagovornika o dostignućima Ministarstva javne uprave u oblasti digitalizacije i sajber bezbjednosti i ključnim prioritetima.

„Ministarstvo javne uprave je u finalnoj fazi usaglašavanja Zakona o informacionoj bezbjednosti sa pravnom tekovinom Evropske unije. Ovim zakonom normativno će se utvrditi nadležnosti Agencije za sajber bezbjednost, čijim uspostavljanjem će se dodatno osnažiti administrativni kapaciteti u ovoj oblasti, a u cilju prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika ove vrste“, kazao je Dukaj.

Takođe je istakao da je u Ministarstvu javne uprave formiran Vladin CIRT sa funkcijom SOC (Security Operation Center), operativnom ulogom sprječavanja incidenata, koji vrši monitoring uspostavljenog sajber ekosistema 24/7.

Direktor ANSSI-a Stribel se zahvalio Dukaju na posjeti i pozdravio aktivnosti koje Crna Gora preduzima na polju sajber bezjednosti.

Stribel je istakao da Nacionalna agencija za sajber bezbjednost Francuske prati aktuelne sajber prijetnje i analizira njihov uticaj na sisteme u cilju identifikacije potencijalnih rizika. Takođe je izrazio otvorenost kroz ekspertize i iskustava u prevenciji i borbi protiv sajber napada i prijetnji, kao i kroz mogućnosti saradnje u razvoju i implementaciji novih tehnologija i alata za jačanje sajber bezbjednosti.

Sagovornici su pozdravili namjeru da se u Crnoj Gori osnuje Regionalni centar za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta Zapadnog Balkana (WB3C), kojim ce se postaviti novi temelj u tri prioritetne oblasti – jačanje sajber bezbjednosti, regionalne saradnje i proces evropske integracije. S tim u vezi, istaknuta je važnost podizanja svijesti o sajber prijetnjama i promovisanje regionalne i međunarodne saradnje u oblasti sajber bezbjednosti, kroz doprinos efikasnijem odgovoru na prekogranične sajber prijetnje i jačanje stabilnosti regiona.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta