nadnaslov

Dukaj-Trpkoski: Podška i saradnja u oblasti digitalizacije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

 Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, sastao se danas sa ambasadorom Republike Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori, Nj.E. Mihajlom Trpkoskim.

Ministar Dukaj je ambasadora Trpkoskog upoznao sa prioritetima u budućem radu Ministarstva javne uprave, koji je orijentisan ka građanima, kao i o  vizijama digitalizacije i reforme javne uprave i ukazao da su makedonska iskustva u oblasti digitalnih javnih usluga primjer dobre prakse,  pa u narednom periodu treba nastaviti sa saradnjom u skladu sa prethodno potpisanim sporazumima.

„Regionalna saradnja zemalja Zapadnog Balkana (WB6), posebno na polju digitalizacije, izuzetno je značajna, što potvrđuju zajednički sporazumi u oblasti rominga i sporazum između Crne Gore i Republike Sjeverne Makedonije o uzajamnom priznavanju elektronskih usluga povjerenja, potpisan 2019. godine u Podgorici. U skladu sa tim, Crna Gora i Republika Sjeverna Makedonija, sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, aktivno učestvuju u promociji regionalne saradnje, kao i razmjeni informacija na otvoren, interoperabilan, siguran i pouzdan način, dajući prioritet prekograničnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja“, kazao je ministar Dukaj.

„Sjeverna Makedonija će nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori na svim nivoima, a posebno u oblasti reforme javne uprave i digitalizacije, kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata kako bismo doprinijeli snažnijem digitalnom razvoju naših zemalja”, kazao je Trpkoski.

VEZANE VIJESTI:

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

© Gradski Portal 2021. - All rights reserved

Dokumenta