Foto: MJU

Posvećeni, pouzdani i motivisani državni službenici i namještenici, temelj su efikasne i transaparentne javne uprave, poručio je ministar javne uprave, Marash Dukaj na a otvaranju „Programa obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi, za novozaposlene službenike i namještenike” koji sprovodi Uprava za ljudske resurse.

Dukaj je istakao da savremeno doba sve više pokazuje da je formalno obrazovanje neophodno, ali da ono bez cjeloživotnog, neformalnog obrazovanja, ne znači mnogo na profesionalnom planu i da je neophodno raditi na stalnom unapređenju kompetencija u skladu sa savremenim zahtjevima.

– Shodno navedenom Strategijom reforme javne uprave, kao jedan od ključnih prioriteta predviđena je profesionalizacija službeničkog sistema. Naše politike podržane su i od EU i naglasio bih da je IPA projekat „EU for Public Administration” – EU za državnu upravu, podržan u vrijednosti 1,3 miliona eura. Ovaj projekat obuhvata niz aktivnosti u cilju poboljšanja razvoja okvira kompetencija državnih službenika, unapređivanja ocjenjivanja i napredovanja službenika, njihovog nagrađivanja i motivacije, a sve u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima – kazao je Dukaj.

Dukaj je čestitao službenicima i namještenicima početak rada u javnoj upravi, uz želju da ih ova obuka osnaži i ohrabri, kako bi u budućem radu dostigli standarde moderne državne uprave.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta