Foto: MJU

Ministarstvo javne uprave i Sindikat uprave i pravosuđa su prirodni partneri, upućeni jedni na druge, a rekao bih da su nam i ciljevi veoma podudarni, kazao je ministar javne uprave, Maraš Dukaj na Kongresu Sindikata uprave i pravosuđa.

“Na nama je da kreiramo odgovarajuću organizaciju rada, a na vama da delegirate kvalitetne predstavniike koji će zastupati stavove zaposlenih i time direktno uticati na zaštitu i status državnih službenika i namještenika”, istakao je Dukaj.

Ministar je istakao da se aktivnosti Ministarstva dobrim dijelom poklapaju sa ciljevima i aktivnostima Sindikata uprave i pravosuđa i dodao da je cilj efikasna, profesionalna, odgovorna i transparentna javna uprava.

„Kroz proces digitalizacije javne uprave nastojimo da ubrzamo mnoge poslove. Pored toga organizujemo brojne obuke i usavršavanja, poput one na Digitalnoj akademiji, čime pomažemo zaposlenima da prebrode tehnološki jaz i učine sebe konkurentnima. Sa međunarodnim organizacijama i partnerima, radimo i na digitalizaciji lokalnih samouprava, kao i na digitalizaciji formalnih procedura u državnoj administraciji, pa bih pomenuo projekat koji se realizuje – Administraciju bez papira, a čija realizacija će administrativne poslove učiniti lakšim, bržim i sigurnijim“, istakao je Dukaj.

On je napomenuo da je u procesu decentralizacije lokalne samouprave u cilju unapređenja funkcionisanja lokalnih samouprava po mjeri građana, završena sveobuhvatna analiza funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, koju je usvojila Vlada Crne Gore, kao i Izvještaj o primjeni Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori, koju je usvojio Kongres lokalnih samouprava EK.

„Cilj nam je da više nadležnosti prepustimo lokalnim samoupravama, da uvedemo gradove kao kategoriju lokalne samouprave, da omogućimo da lokalne samouprave budu održive, a sve to će se urediti novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji ubrzano pripremamo“, kazao je Dukaj.

„Mi sve propise koje iniciramo ili donosimo – u potpunosti usaglašavamo sa EU. Naš cilj su zakoni i drugi propisi u potpunosti usklađeni sa evropskim standardima i praksama. To će konkretno doprinijeti standardizaciji kriterijuma za procjenu kvaliteta rada i doprinosa državnih službenika i namještenika, što će u krajnjem doprinijeti da budu plaćeni i nagrađeni prema rezultatima rada“, zaključio je Dukaj na Kongresu Sindikata uprave i pravosuđa.

Kongresu Sindikata uprave i pravosuđa prisustvovali su delegati iz Crne Gore, kao i predstavnici Ministarstva finansija, predsjednici Sindikata uprava i pravosuđa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije i predsjednici granskih sindikata iz Crne Gore.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta