Foto: Gradski.me

Novoizabrani predsjednik Borda direktora Investiciono razvojnog fonda(IRF) Predrag Drecun najavio je za Gradsku RTV da će insistirati da ta institucija podržava investicije koje će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i razvoja ekonomije, a ne stvaranja gubitaka. Jedan od prioriteta je, kaže, i transformacija IRF-a u razvojnu banku.

Investiciono – razvojni fond ubuduće će, poručuje Drecun, pažljivo birati koje će projekte finansirati, kako bi oni doveli do razvoja, a ne gubitka.

“Zato treba biti jako oprezan, birati one ideje koje imaju šansu na uspjeh. Dobro se obezbijediti od svih rizika koje prate takve ideje, ali i pojačati ulogu države u podršci takvim idejama. Atribut razvojni znači prvenstveno podrška malim i srednjim preduzećima“, objašnjava Drecun.

IRF, kaže, treba da podstakne razvoj malih preduzeća koja su prepoznata kao nedostajuća karika za oporavak privrede.

„Više malih nego srednjih preduzeća, jer srednja mogu traže sredstva i na drugim adresama, ali interes države je prvenstveno da se smanji stopa nezaposlenosti, a ona se može smanjiti kroz podršku onim preduzećima koja nemaju novca da uđu u biznis ideju, ali zato imaju dobru ideju”, ističe Drecun.

Drecun je podsjetio na odluku Vlade da se IRF transformiše u razvojnu banku i najavio da će to biti jedan od prioriteta.

“To je jedna kapitalno važna odluka za državu, strateški veoma bitna jer je Crna Gora jedina država u regionu koja nema svoju banku i potrebno je da ima takvu banku. Preko nje može da bude korektivni faktor na tržištu, jer privatni bankari imaju samo jedan motiv a to je profit. Država je tu da tom bankom, zajedno sa Centralnom, utiče da dođe do snižavanja kamatnih stopa”, kazao je Drecun.

U fokusu nove uprave IRF-a, dodaje, treba da budu poljoprivreda i energetski sektor.

„Zašto je poljoprivreda značajna? Zato što će se sigurno smaniti broj nezaposlenih, zato što ćmo zadržati ravnomjerni razvoj Crne Gore, ostaće mnogi ljudi na selu“,kazao je Drecun i podsjetio da je Crna Gora prije 130-140 godina imala oko milion grla stoke, a danas oko 300.000 grla”, poručuje Drecun.

Ukoliko Crna Gora završi gradnju auto-puta, poveže se sa susjedima i razvije energetiku i poljoprivredu, imaće stabilnu osnovu za ekonomski razvoj, zaključio je prvi čovjek IRF-a.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta