Dr Slavica Petović dobtinica godišnje Nagrade Univerziteta Crne Gore

Dr Slavica Petović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora, nedavno je primila prestižnu godišnju Nagradu Univerziteta Crne Gore za izuzetan doprinos naučnoistraživačkom radu i međunarodnom ugledu Univerziteta. Nagradu joj je uručio rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG, saopšteno je sa Univerziteta Crne Gore.

“Dr Petović se već 20 godina posvećeno bavi izučavanjem živog svijeta morskog dna. Njena tema istraživanja je izuzetno kompleksna i zahtijeva stručnost i osposobljenost za obavljanje podmorskih istraživanja, koja su uspješno realizovana zahvaljujući timskom radu”, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da je tokom svoje karijere, dr Petović aktivno učestvovala u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, što je rezultiralo značajnim odlukama poput stavljanja dijela morskog ekosistema pod zaštitu, kako u formi Marine Protected Area (MPA) , tako i u okviru Natura 2000 područja.

“Njen angažman u praćenju uticaja klimatskih promjena na morski ekosistem, kao i istraživanje pojave novih vrsta, rezultirao je brojnim relevantnim dokumentima i publikacijama naučnih radova iz ove oblasti. Prošle godine, bila je koautor na četiri rada objavljena u časopisima sa SCI liste, dok broj publikovanih radova i saopštenja na nacionalnim i međunarodnim konferencijama prelazi 120”, kaže se u saopštenju.

U Institutu za biologiju mora, dr Petović je aktivno učestvovala kao koordinator ili član radnog tima u više od 40 međunarodnih i nacionalnih projekata iz oblasti istraživanja morskog ekosistema. Takođe, angažovana je kao mentor studentima doktorskih studija.

Naglašeno je da je dr Petović takođe član radne grupe za non-indigenous species u okviru SPA/RAC (Specially Protected Areas Regional Activity Centre)</span, kao i radne grupe za ranjive morske ekosisteme i održiva riblja staništa u okviru GFCM (Generalna Komisija za ribarstvo Mediterana).

“Njen neumorni rad i stručnost u oblasti morske biologije donose ne samo značajne naučne doprinose, već i doprinose očuvanju i zaštiti morskog ekosistema Crne Gore i šireg regiona”, zaključuje se u saopštenju.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments