Foto: Standard

Povodom saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) o “5 manipulacija i istini o sticanju crnogorskog državljanstva”, radi tačnog informisanja javnosti ukazujemo što su manipulacije, a što je istina, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

“Iz Ministarstva grubo obmanjuju javnost tvrdeći da se Odlukom o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje osnova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, ne mijenja Zakon o državljanstvu. Istina je, međutim, da se podzakonskim aktom mijenja Zakon jer se uvodi nova kategorija privremenog boravka koju Zakon o državljanstvu kao uslov za sticanje državljanstva ne poznaje”, navode u saopštenju.

Prema njihovim riječima, istina je da se mijenja Zakon jer je u njemu propisani rok kao uslov da lica koja imaju boravak u Crnoj Gori da neprekidno borave 10 godina, dok se predloženom Odlukom taj rok mijenja što dovoljno potvrđuju odredbe kojima je licima na privremenom boravku dozvoljen i boravak van Crne Gore u određenom periodu, dakle, kako dodaju nema neprekidnog boravka.

“Apsolutno je neprihvatljivo da bilo ko, pa i Ministarstvo uzima sebi pravo da preuzme nadležnost Ustavnog suda tvrdeći da je sada važeća Odluka nezakonita i neustavna. Nemoguće je da u ‘apostolatu unutrašnjih poslova’ ne znaju da je onaj ko je po Ustavu za to nadležan u dva navrata potvrdio ustavnost i zakonitost sada važeće Odluke”, kazali su iz DPS-a.

Napominju, da je nevješt, naivan i providan pokušaj zamjene teze da je neko tvrdio da se Zakonom o registru prebivališta i boravišta može oduzimati državljanstvo.

“Jer, niti je to neko tvrdio, niti je to materija tog Zakona. Ovo je primjer neuspjelog spina”, rekli su iz DPS-a.

Kako ističu, u “apostolatu”, tj. Ministarstvu tvrde da se izmjene Zakona o prebivalištu ne odnose na lica na privremenom radu i boravku van Crne Gore.

“Gdje to piše u predlogu koji je dostavljen vladinim službama? Naprotiv, svi građani Crne Gore koji su stekli pravo na prebivalište, pa dakle i oni koji su na privremenom radu ili boravku u inostranstvu pre-ma predlogu izmjena zakona moraju ponovo u postupak za dobijanje prebivališta. Dakle – svi građani!”, navode u saopštenju.

I da građani znaju, kako kažu, Ministarstvo bi imalo ovlašćenje da svima koji ponovo ne pokrenu taj postupak, svima koje ne zateknu ovlašćena lica na adresi prebivališta, da donese rješenje o brisanju prebivališta od kojih građanima zavisi ostvarivanje osnovnih ljudskih prava.

“Dakle, građani – nema putovanja, nema odsustva iz kuća, da ne biste postali lica u opasnosti od apatridije. Ovakvo rješenje predstavlja klasičan vid diskriminacije”, kazali su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, tvrde da ne krše međunarodne standarde, jer svaka država ima pravo da uređuje ova pitanja kako želi.

“Treba, međutim, pročitati Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Deklaraciju o državljanstvu Savjeta Evrope i brojne druge, kojima se demantuju tvrdnje Ministarstva”, istakli su u saopštenju.

Iz DPS-a napominju da iz MUP-a tvrde da nema diskriminacije.

“Na riječ ne vjerujemo, a ovo što ste predložili je potvrda diskriminacije, što sudska praksa ubjedljivo i dokazuje. Ma koje manipulativne metode koristili, ne možete građane ubijediti da je ova odluka u javnom interesu. Namjera je svima jasna, i ona nije samo sakrivena iza ovog dokumenta, već iza niza postupaka kojim se, u kontinuitetu, na silu pokušava promijeniti Crna Gora kako bi bila po mjeri onih koji su ovu vladu i instalirali”, zaključuju iz DPS-a.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta