Predstavnici Unije poslodavaca (UPCG) i Uprave prihoda dogovorili su formiranje Koordinacionog tijela, sa ciljem da ponudi rješenja koja će omogućiti da odluke nadležnih u vezi poreske legislative sadrže minimalna opterećenja za poreske obveznike i administraciju.

Predsjednik UPCG Predrag Mitrović i vršilac dužnosti direktora Uprave prihoda Aleksandar Damjanović danas su na sastanku razgovarali o stanju u privredi, realizaciji zajedničkih aktivnosti i unapređenju dalje institucionalne saradnje.

„Mitrović i Damjanović su dogovorili formiranje Koordinacionog tijela, u proširenom sastavu, čiji će početak rada biti organizovan u najkraćem roku, s ciljem da budućim djelovanjem ponudi rješenja koja će omogućiti da odluke nadležnih u vezi poreske legislative, procedura, postupaka i drugih pitanja iz nadležnosti Uprave prihoda i resornih ministarstava sadrže minimalna opterećenja za poreske obveznike i administraciju“, navodi se u zajedničkom saopštenju dvije institucije.

Na sastanku je ocijenjeno da je korona kriza rezultirala stanjem koje se veoma negativno odražava na poslovanje poreskih obveznika i značajno otežava realizaciju redovnih, a posebno reformskih procesa i projekata koji su u toku.

„U cilju pravovremene pripreme za predstojeću turističku sezonu i kreiranja optimalnog ambijenta za obavljanje poslovnih aktivnosti privrednika, na sastanku je dogovoren nastavak kampanje Uprave prihoda Poreski karavan i održavanje niza zajedničkih on line edukativnih seminara za preduzeća iz oblasti primjene poreskih zakona“, navodi se u saopštenju.

Za tu potrebu planirane su teme koje se tiču projekta elektronske fiskalizacije, obaveza poreskih obeznika po osnovu primjene Zakona o privrednim društvima, pravilnog tumačenja poreskih propisa i otklanjanja nedoumice vezanih za procedure postupanja u Upravi prihoda.

„Dogovoreno je da Uprava prihoda i UPCG u narednom periodu inteziviraju saradnju u oblasti suzbijanja sive ekonomije i uklanjanja nelojalne konkurencije sa tržišta, uz ocjenu da se radi o gorućim pitanjima koja su od posebnog interesa i za državni budžet i privrednike koji posluju u skladu sa propisima“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: Uprava prihoda

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta