Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“Generalni ne bi bio Generalni kad ne bi otrčao u miliciju, istu onu miliciju za čiji račun je lagao. A onda su uhapšeni oni koji umjesto Dobar dan kažu Mrš. Ali nikada nijesu uhapšeni oni koji su ispred Hrama prijetili, pljuvali, gađali i svojim vjerujućim usnama proklinjali žene. Žene. Opet ali, te žene nijesu Generalni.”

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta