Foto: Pixabay

Primjedbe zainteresovanih za zakup kupališta na nacrt Predloga Odluke o ustupanju djelova morskog dobra, djelimično su prihvaćene, istakli su u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom. Kako su istakli, pogrešnu percepciju dosadašnjih zakupaca da se radi o pravu zakupa djelova morskog dobra koje im unaprijed pripada ili imaju preče pravo, bilo je neophodno korigovati.

Kako ističu u saopštenju JP, svi ugovori za zakup kupališta su istekli 31.12.2023. godine, pa lica koja sebe karakterišu na dati način više nisu zakupci, već zainteresovana lica, koja bi usvajanjem Predloga Odluke od strane Upravnog odbora imala mogućnost da učestvuju u svojstvu ponuđača u novom postupku ustupanja državne imovine u zoni morskog dobra, zajedno sa svim ostalim zainteresovanima, na realnim osnovama i pod fer uslovima.

“Cijeneći činjenicu da je ‘Plava zastavica’ ekskluzivno priznanje koje se dodjeljuje samo korisnicima/zakupcima koji su svoja kupališta održavali na visokom nivou, odnosno promovisali visoke standarde iz četiri oblasti: kvalitet morske vode, usluga i sigurnosti na plažama, standarde iz oblasti zaštite životne sredine, kao i obrazovanja i informisanja o ekološkim vrijednostima, menadžment Javnog preduzeća odlučio je da takvo priznanje dodatno valorizuje u odnosu na prvobitni nacrt odluke, te je predložilo ostvarivanje 7,5 bodova za sve nosioce priznanja”, naglašavaju u javnom preduzeću.

Uvažena je i primjedba koja se tiče roka za dobijanje rješenja za rad, jer je realna i objektivna, s obzirom da je u godinama za nama bila aktuelna pandemija korona virusa kada su postojale i posebne zabrane i uslovi za stavljanje u funkciju kupališta. Zbog toga su podkriterijum definisali bez datog roka, odnosno uslov za ostvarivanje bodova je da je zakupac pribavio rješenje za pružanje turističkih usluga, što je svakako preduslov da bi mogao da radi, jer bi u suprotnom radio mimo zakonske procedure, a što se nikako ne može nagrađivati javnim pozivom za ustupanje morskog dobra.

“Ostali uslovi koje je Javno preduzeće postavilo kroz Predlog Odluke o ustupanju djelova morskog dobra su ponovnom analizom menadžmenta utvrđeni kao opravdani, te kao uslovi koji bi podstakli da se državna imovina ustupa transparentno, pod unaprijed definisanim fer i poštenim uslovima, i da se valorizuje više nego u prethodnom periodu, omogućavanjem učestvovanja u tržišnoj utakmici na ravnopravnim osnovama. Predloženom Odlukom Upravnom odboru dala se mogućnost da zakupci državne imovine mogu biti i nova lica, a ujedno se omogućavalo i licima koja su u prethodnom periodu bili zakupci da to budu i u novom tenderskom ciklusu, pod uslovom da ponude veću cijenu prilikom prikupljanja ponuda”, objašnjavaju u Morskom dobru.

Ističu da pogrešnu percepciju dosadašnjih zakupaca da se radi o pravu zakupa djelova morskog dobra koje im unaprijed pripada ili da imaju preče pravo, bilo je neophodno korigovati na način da isti učestvuju i takmiče se na tenderu i da to bude ozbiljan poslovni poduhvat, a ne forma koju je potrebno zadovoljiti dostavljanjem određene dokumentacije, sa unaprijed poznatim rezultatom.

“Predložena Odluka u razmjeri referenci za kupališta 80 bodova za ponuđenu cijenu i 20 bodova za reference (priznanje Plava zastavica 7.5 bodova i odobrenje za rad kupališta ukupno 12.5 bodova, odnosno 2.5 boda po godini) nije naišlo na razmijevanje od strane dijela Upravnog odbora, koji je dati Predlog menadžmenta smatrao rigoroznim i drastičnim smanjenjem dosadašnjih referenci, pa je podjelom glasova članova Upravnog odbora zahtijevao izmjenu Predloga Odluke na način da se reference u odnosu na Predlog povećaju sa 20 na 25 ili 30 bodova, u zavisnosti od stava resornog Ministarstva”, navode u saopštenju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Izvor: RTCG

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta