Glavni grad je, po prijavi NVO MANS, bio prinuđen da privremeno obustavi snimanje javnih površina, a nakon dobijanja saglasnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka sistem je ponovo u funkciji. Trenutno je pokriveno devet parkova, a iz Glavnog grada najavljuju da će uskoro imati nadzor nad svim površinama kojima gazduju, prenosi Javni servis.

Na devet lokacija postavljene su 34 kamere a njihov rad prati se u posebno opremljenoj prostoriji u okviru dežurne službe Komunalne policije, a sve u skladu sa najsavremenijim standardima zaštite pristupa video sadržajima

“Službenici Komunalne policije su jedini ovlaščeni za monitoring javnih površina, što je i razlog zašto naša kamera nije mogla zabilježiti kadrove iz parkova”, navodi načelnik Komunalne policije Miloš Novović.

Oni su, kaže Novović, posebno osposobljeni za taj posao što garantuje bebjednost i privatnost zabilježenog materijala.

“Velika sredstva koja Glavni grad svake godine izdvaja za popravku i kupovinu polomljenog inventara ide u prilog opravdanosti sistema monitoringa ali i činjenica da od kako su kamere ponovo u funkciji nije bilo incidenata”, ističe Novović.

Ukoliko, ipak do njega dođe procedura je jasna. Kazne za fizička lica se kreću od 150 do 1.500 eura. Komunalna policija može izreči najnižu kaznu a veću, kroz pokretanje prekršajne prijave sud. I to nije sve…

U ovoj godini planirano je postavljanje kamera u novoizgrađenim i parkovima u izgradnji čime će pokrivenost javnih površina video nadzorom biti kompletirana.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta