Foto: gov.me

Postupak popisa i uništenja oduzete robe u Slobodnoj zoni Luke Bar mora biti otvoren za sve i maksimalno transparentan, kroz uključivanje svih zainteresovanih subjekata, međunarodnih partnera i nevladinog sektora, ali i snimanje svih faza popisa, brojanja i uništenja oduzete robe.

To je saopšteno na konstitutivnoj sjednici Koordinacionog tijela za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni Luka Bar, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

Kako je saopšteno iz kabineta Koprivice, na sjednici je usvojen Poslovnik o radu i definisana je metodologija rada Koordinacionog tijela.

„Članovi Koordinacionog tijela su jednoglasno potvrdili snažno opredeljenje da se državni organi odlučno uhvate u koštac sa rješavanjem svih problema koji su od značaja za suzbijanje šverca, krijumčarenja i sa njima povezanih koruptivnih aktivnosti“, kaže se u saopštenju,

Navodi se da je dogovoreno da nadležni organi, u saradnji, sačine precizan i sveobuhvatan plan za realizaciju utvrđenih obaveza koje se odnose na popis i brojanje oduzete robe.

„Na sjednici je konstatovano da postupak popisa i uništenja oduzete robe u Slobodnoj zoni mora biti otvoren za sve i maksimalno transparentan kroz uključivanje svih zainteresovanih subjekata, međunarodnih partnera i nevladinog sektora, ali i snimanje svih faza popisa, brojanja i uništenja oduzete robe“, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta Koprivice su rekli da Vlada ima snažnu volju da se do kraja eliminišu šverc, krijumčarenje i sve sa njima povezane kriminalne i koruptivne aktivnosti, kao i zloupotre moći čije su žrtve građani Crne Gore.

„Kako bi se jednom za svagda stalo na put štetnim aktivnostima koje su, ne samo potkopavale temelje pravnog sistema, već i urušavale ugled naše države, a tu volju potvrđuje konkretnim djelima i postupanjem, o čemu svjedoči i međunarodna podrška“, poručuje se u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta