Skupština Glavnog grada usvojila izvještaj o radu gradonačelnice Injac, Pokret za Podgoricu glasao protiv

Izvještaj o radu gradonačelnice, organa uprave, posebnih i stručnih službi Glavnog grada za 2023. godinu dobio je podršku odbornika gradskog parlamenta.
Foto: Screenshot/Youtube

Za izvještaj je glasalo 27 odbornika, a protiv su bila četiri odbornika i to Pokreta za Podgoricu. Izvještaj je podržao i samostalni odbornik Aleksandar Saša Zeković.

Iz GP URA i Pokreta za promjenu su prije glasanja pozvali Injac da hitno riješi krizu vlasti u Glavnom gradu, te da će u suprotnom preispitati dalju podršku.

Dragan Senić je dobio podršku odbornika za v.d. direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, Denis Hot za v.d. direktora preduzeća „Čistoća“, a odbornici su podržali izbor Ivone Čović Jaćimović za v.d. direktora Gradskog pozorišta.

Iva Vučinić je razriješena sa dužnosti člana Savjeta JU Muzeji i galerije, a na njeno mjesto je imenovana Nađa Ašanin.

Usvojen je i Predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta društva Lokalni javni emiter “Radio-televizija Podgorica“ d.o.o, kojim se u članu 1, riječi prof. dr Tatjana Novović mijenjaju i glase prof. dr Marjan Premović.

Odbornici su, između ostalog, usvojili i Predlog Odluke o preuzimanju dijela duga po osnovu kreditnog zaduženja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, Izvještaj o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu – Podgorica za 2023. godinu, kao i Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2023. godinu.

Usvojeni su izvještaji o radu gradskih preduzeća i ustanova, s tim što Izvještaj o radu Javne ustanove „Gradsko pozorište“ Podgorica za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka nije dobio podršku. Samo osam odbornika glasalo je za. Podršku nije dobio ni Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka.

Tok sjednice mogli ste pratiti uživo na našem portalu:

Izvještaj o radu gradonačelnice, organa uprave, posebnih i stručnih službi Glavnog grada za 2023. godinu dobio je podršku odbornika gradskog parlamenta.
Za izvještaj je glasalo 27 odbornika, a protiv su glasala četiri odbornika.

Odbornica Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić je prije glasanja istakla da neće glasati za izvještaj o radu gradonačelnice i da su brojni razlozi.

„Lokalna administracija nije ostvarila viziju sa kojom je nekada jedinstveni PES dobio podršku građana. Nastavljene su loše prakse prethodne vlasti, a tu prije svega mislimo na partijsko zapošljavanje, izostanak principa i netransprentnost u radu. Imamo nedovoljnu efikasnost, a Glavni grad nije servis građana“, kazala je Ljiljanić.

Iz GP URA i Pokreta za promjenu pozvali su Injac da hitno riješi krizu vlasti u Glavnom gradu, te da će u suprotnom preispitati dalju podršku.

Odbornica GP URA Milena Vuković kazala je da će podržati izvještaj, navodeći da ne mogu da zanemare sve dobre stvari.

„Svi smo svjesni da kriza vlasti postoji i pozivam gradonačelnicu da se uključi u politički dijalog, jer je ona zadužena da drži parlamentarnu većinu na okupu. Ukoliko do toga ne dođe, GP URA će preispitati dalje učešće u ovom parlamentu“, kazala je Vuković.

Anika Bajić, ispred Pokreta za promjene je navela da će, ukoliko ne dođe do dogovora, PzP će, zajedno sa kolegama iz Bloka 11 preispitati dalju podršku gradonačelnici. Ova partija je podržala izvještaj o radu gradonačelnice.

„Agencija za izgradnju i razvoj da sprovede konkurs za izbor direktora“

Odbornici raspravaljaju o određivanju v.d. direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, Čistoće i Gradskog pozorišta Dragana Senića, Denisa Hota i Ivone Čović Jaćimović. Takođe, raspravljaju i o Predlogu rješenja o izmjeni rješenja imenovanja Savjeta JU Muzeji i galerije Podgorice, kao i o Predlogu liste za imenovanja kandidata ovlašćenog predlagača UCG za predlaganja novog člana Savjeta Lokalni javni emiter “Radio-televizija Podgorica“ d.o.o. i Predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta Lokalni javni emiter “Radio-televizija Podgorica“ d.o.o.

Rakčević je, komentarišući predlog o izboru v.d. direktora Agencije za izgradnju i razvoj, Dragana Senića, već po treći put, kazao da je to jedino preduzeće u sistemu Glavnog grada koje je propisao „mimo zakona da se izvršni direktori mogu birati u puni mandat mimo konkursa“.

„Naša molba prema Odboru direktora i Agenciji bila da se sprovede konkurs i sprovede komisija, te da najboljeg kandidata predlože. Želimo da se ne radi prema ranijim praksama. Naša molba je to bila i zbog toga biramo Senića za treći v.d. mandat, a Odbor direktora je preuzeo obavezu da u narednih nekoliko sedmica sprovede konkurs“, kazao je Rakčević.

Odbornik Budimir Mugoša kazao je da se uvijek govori o „izboru najboljih“, ali da se, kako kaže, rijetko dešavalo da se na konkursu za izbor direktora nekog preduzeća ili ustanove javilo više osoba.

Odbornik DPS-a, Mihailo Anđušić istakao je da je slika i prilika Glavnog grada to što već duže vrijeme ne može da se izabere zamjenik gradonačelnika.

Rakčević: Razmisliti o izmjenama Zakona o eksproprijaciji i proglašenju javnog interesa

Odbornici raspravljaju i o Izvještaju o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2023. godinu.

Zamjenik gradonačelnice, Luka Rakčević kazao je da će već tokom ove godine razgovarati o strateškom planu za naredni period i da „zajedno dijelimo viziju dugoročnog razvoja Podgorice iz ugla nove gradske uprave“.

„Od postojećih projekata, riječ je o dobro poznatim projektima, od Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do izgradnje i rekonstrukcije brojnih saobraćajnica. Mislim da se u tom dijelu mnogo radi i da je dobar dio kapitalnih projekata već u određenim odmaklim fazama realizacije. Raspisani su tenderi za 48 odsto ukupne vrijednosti, odnosno nekih 6,7 miliona eura i ukoliko sve bude kako treba, to će zaista garantovati visok stepen realizacije njihovog plana javnih nabavki“, kazao je Rakčević.

Podsjetio je i na brojne probleme koje je imala nova gradska uprava, apelujući na državne poslanike da se razmisli o izmjenama Zakona o eksproprijaciji, kada su u pitanju lokalne samouprave i državni projekti, jer bi, kako kaže, proglašavanje javnog interesa i ubrzanje procedure znatno pomoglo.

U završnoj fazi priprema realizacije projekta izgradnje Zapadne obilaznice

On je istakao da je u završnoj fazi priprema realizacije projekta izgradnje Zapadne obilaznice.

„To je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata. Urađen je elaborat eksproprijacije, dobijena je procjena od katastra ukupne vrijednosti eksproprijacije, glavni revidovani projekat je pozitivno revidovan, dobili smo saglasnost CGES i Uprave za saobraćaj. Vjerujem da vrlo brzo, u saradnji sa Upravom za saobraćaj, kreće tender za izgradnju Zapadne obilaznice“, naveo je Rakčević.

„Brzo možemo ući u realizaciju izgradnje mosta na bulevaru Vojislavljevića“

Slična situacija, kako kaže, je i kod mosta i bulevara Vojislavljevića.

„Za most smo odmakli dalje. Projekat je pozitivno revidovan. Urađen je elaborat eksproprijacije. Vrlo brzo možemo ući u realizaciju izgradnje mosta. Kod bulevara je malo kompleksnija priča, dominantno u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Elaborat je pri kraju, a to je preduslov da se krene u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi došlo do izgradnje bulevara“, kazao je Rakčević.

„Studija će pokazati da li će Bulevar Save Kovačevića i Zmaj Jovin spojiti nadvožnjak ili podvožnjak“

Intezivne aktivnosti sprovedene su i na spajanju Bulevara Save Kovačevića i Zmaj Jovinog bulevara. Rakčević navodi da su depoi Željeznice i dalje veliki problem, te da je Agencija započela izradu studije koja treba da pokaže da li je nadvožnjak ili podvožnjak bolja opcija.

„To će biti jedan od najkrupnijih projekata u Glavnom gradu i veoma značajan za saobraćaj u Podgorici. Za nekoliko godina taj dio grada će biti duplo više opterećen nego sada“, istakao je Rakčević.

Završena rasprava o radu ustanova kulture

Radević: Bivši menadžer uporedo imao ugovor o djelu na Gradskoj RTV

Odbornik Boban Radević je kazao da je bivši glavni menadžer Glavnog grada Marjan Junčaj dok je bio na toj funkciji uporedo imao i ugovor o djelu u Gradskoj RTV.

„To je vjerovatno jedan od mnogih i kako su zloupotrebljavali funkcije. Pozivam DPS da objasni zašto su radili protivmoralne, ako nisu protivzakonite radnje. Imam taj ugovor kod sebe i mogu da vam pokažem. Strašno je da menadžer Glavnog grada bude zaposlen na ugovor na djelu na Gradskoj RTV. Ostavili ste nefunkcionalan sistem. Nemamo ništa protiv zapošljavanja, ali ne kao što ste to vi radili. Nemam radnog staža, ali zbog toga što ste vi bili na vlasti“, kazao je Radević.

On je pokazao i ugovor o djelu Junčaja, navodeći da je pored menadžerske plate od 1.500 eura imao ugovor o djelu u Gradskoj RTV vrijedan 300 eura.

Odbornik DPS-a Andrija Klikovac, odgovarajući Radeviću, pozvao je Inspekciju rada da hitno „prečešlja sva ta zaposlenja po ugovoru o djelu i da traži isporuku rezultata po tom osnovu“.

Predsjednica Skupštine Jelena Borovinić Bojović istakla je da nije dobro da postoje rupe u zakonu, te da svi treba da radimo na tome da se to promijeni i da „rupe u zakonu ne bi smjele da postoje“.

Rasprava oko stanja u NB „Radosav Ljumović

Odbornik DPS Vladan Arsović je kazao da je prethodno rukovodstvo Glavnog grada pripremilo 62 glavna revidovana projekta, dok je u pripremnoj fazi bilo 42.

Arsović je pitao direktoricu NB Radosav Ljumović Slavicu Ilinčić da li se plaši da prisustvuje sjednici zbog mogućih pitanja, jer je nezakonito imenovana na toj funkciji.

„To nije vaša dogovornost nego ovih ovdje odbornika koj su vas predložili. Znate i sami da su ovi dobornici mijenjali i statut Glavnog grada da bi bili imenovani. Pa i porde toga nijeste zakonito imenovani. Ili se plašite odgovornosti zbog diplome vašeg pomoćnika. Jasno vam je da on radi kod vas na ugovor od 1000 eura, a nema diplomu. Evo vi se ustanite i kažite građanima Podgorice da taj čovjek ima uednu diplomu i da to imate u dosijeu biblioteke Radosav Ljumović“, naveo je Ilinčić.

Ilinčić je odgovorila da se ne plaši da dođe ni zbog koga, jer je njeno imenovanje u skladu sa zakonom. 

“ Po sistamatizaciji biblioteka ima mjesto pomoćnika, ali još uvijek niko ne obavlja mjesto pomoćnika direktora, to mjesto je upražnjeno. Vjerovatno mislite na kolegu iz marketinga koji se bavi saniranjem stvari koje ste vi ostavili, bavi se sistemama za grijanje i hlađenje. Provjeravanjem aparatima koji nisu provjeravani od 2014.godine. Problemom oluka za odvod vode koji su zazidani i zbog kojeg plavi podrum biblioteke “ saopštila je Ilinčić. 

Odbornik Šukrija Žuti Serhatlić postavio je pitanje kada će biti izgrađena ljetnja pozornica u KIC Budo Tomović.

“ Drago mi je što kulturi grada koji je najljepši na svijeti i koji čuva kulturu i tradiciju. Drago mi je što će se krenuti u renoviarnje velike sale Doma omladine. Volio bih da se vrati hor Stanko Dragojević koji je bio reprezenat našeg grada „. kazao je Serhatlić.

Direktorica KIC Budo Tomović Aida Batilović kazala je da će njenu podršku imati svaka inicijativa koja će toj ustanovi kulture vratiti stari sjaj.

“ Skoro je 60 zaposlenih u KIC-u, što je popriličan broj a imamo jednog majstora tona i jednog majstora svijetla u tehnici. Što govori kako se planiralo u prethodnom periodu. Jedan od mojih zadataka je da to ispravimo „, najavila je ona.

Odbornik DPS-a, Nermin Abdić kazao je da je u institucijama kulture Glavnog grada „tempirana bomba“.

„Spreman sam da već sada skinem ovo radno odjelo i da odem do Biblioteke da vidimo to loše stanje i da vidimo šta se može popraviti. Iskreno sam zabrinut poslije vaših riječi i zbog toga pozivam najodgovornije ljude u sistemu Glavnog grada da reaguju odma“, kazao je Abdić.

Ilinčić je pozvala Abdića da se pozabavi krivcima zbog stanja u kojem se nalazi NB Radosav Ljumović.

„Sjutra vas očekujem u radnom odjelu da dođete i prođete kroz Biblioteku i da vam se pokaže sve ono što nedostaje. To su uradili gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice“, kazala je Abdić.

Radović: U kulturi se mora pitati struka

Šef kluba odbornika Pokreta za Podgoricu, Dragan Radović smatra da izvještaj predstavlja komplentu degradaciju Muzeja i muzejske djelatnosti koja se desila u posljednjih nekoliko godina.

„Pričamo o JU Muzeji i galerije Podgorice, što je jako kompleksna institucija koja zaslužuje mnogo više pažnje. Jako korisno bi bilo da se neka pitanja otvore. Struka se mora pitati za neke stvari. Podržavam ideju oko art kvarta. Najveći problem kulture je politički uticaj i to što se ne uključuju stručni ljudi u rješavanju problema. U izvještaju gotovo da nema Muzeja Podgorice. Podgorički muzej je jedan od rijetkih koji ima istraživačku licencu, konzervatorsku, arheološko-istraživačke licence, a u posljednje četiri godine Muzej Podgorice nije učestvovao ni u jednim arheološkim iskopavanjima na teritoriji grada“, kazao je Radović.

On je naveo da treba ispitati koncept Galerije Art.

Odbornica DPS-a, Žaklina Oštir navela je da izvještaji o radu kulturnih institucija moraju da budu drugačiji, s čim je saglasan i zamjenik gradonačelnice, Luka Rakčević navodeći da se sigurno njihova forma mora razlikovati od izvještaja gradskih preduzeća.

Knjižara u Bloku V ima svega 8 eura prosječni dnevni pazar

Rakčević je govorio i o pazarima gradskih knjižara za vrijeme mandata bivše gradske uprave.

„Pazar u najprometnijoj knjižari, u Ulici slobode bio je u prosjeku 25 eura na dnevnom nivou tokom 2023. Samo za ugovore o djelu smo plaćali pet ili šest puta toliko za ljude koji su tu bili u dvije smjene. Prosječni dnevni pazar knjižare u Bloku V bio je osam eura. Niko ne želi da ukida gradske knjižare, ali želimo da redefinišemo taj odnos. Da vidimo da li trebamo da dodamo još nešto uz knjige ili da pojačamo fond. Ovaj minus niko ne može da pravda“, kazao je Rakčević.

Klikovac je naveo da se u gradskim knjižarama kupuju knjige bez marži, a da se u privatnim knjižarama kupuju sa 30,40 odsto marži.

„Građani treba da znaju da Glavni grad oće da zatvori knjižare jer nijesu isplative. Ni KIC, predstave, gradski saobraćaj… nijesu isplativi, ali moraju da postoje. To će biti najgora odluka Glavnog grada. Treba da afirmišemo sve građane da čitaju“, naveo je Klikovac.

Rakčević je odgovorio Klikovcu da niko ne planira da ukida gradske knjižare.

Rakčević: Uskoro spomenik Blažu Jovanoviću

Skupština je prošlih godina usvojila program podizanja spomen-obilježja, a tim programom je obuhvaćen i spomenik Blažu Jovanoviću. Njegova lokacija je definisana samim programom i nalazi se tik uz most, kazao je zamjenik gradonačelnice, Luka Rakčević, odgovarajući na pitanje Klikovca.

„Sredstva su već budžetirana. Završen je međunarodni konkurs za izradu idejnog rješenja samog spomenika i ostalo je da se uradi posljednja aktivnost i raspiše tender za odlivanje samog spomenika na bazi tog rješenja i za postavljanje spomenika“, kazao je Rakčević.

Ističe da je „zastiđe u kakvom se stanju nalazi kuća Blaža Jovanovića“.

„Dugujemo prema tom periodu naše istorije da tu kuću sredimo i da od te kuće napravimo reprezentativan prostor koji bi mogao da bude idealan prostor za muzej grada Titograda. O tome ćemo razgovarati i ovdje“, naveo je Rakčević.

Vešović: Biblioteka konačno pokazala širinu i pluralizam

Imamo situaciju sa Gradskim pozorištem gdje niko nije ometao bivšeg gradonačelnika Ivana Vukovića da završi taj projekat. Imamo njegove izjave da će Gradsko pozorište biti završeno do kraja 2021. godine. Imali smo izjave tokom preuzimanja vlasti gdje je Vuković rekao da bi to bilo završeno za nedjelju ili dvije, a mi imamo i dalje nezavršeno Gradsko pozorište u 2024. godini, kazao je odborinik Prave Crne Gore, Stefan Vešović.

On je poručio Klikovcu da nije principijelan kada je u pitanju gradska Biblioteka.

„Zaboravljate situaciju da do promjene u Biblioteci nijeste mogli da vidite Srbe. Vrata su bila zatvorena za jednog Nevena Milakovića, izvrsnog pisca i pjesnika, rođenog Podgoričanina koji je napisao više pjesama o Podgorici i koji je međunarodno priznat. Kada vidite ko je sve nastupao od promjene, vidjećete konačno širinu i raznolikost i kulturu pluralizma mišljenja. Imali smo sve vjerske zajednice, nacionalnosti… To što se vaše mišljenje ne podudara sa onima koji su gostovali to je vaš problem“, istakao je Vešović.

Klikovac: Menadžment Biblioteke planira da zatvori knjižare

Odbornik DPS-a, Andrija Klikovac kazao je da su pojedini menadžmenti zaslužili smjenu, te da su KIC i Muzeji i galerije su zaslužili sve pohvale za rad u prethodnom periodu.

„Problem je što smo od 2020. imali u Vladi ljude koji su sve radili protiv interesa Glavnog grada. Projekat za Jusovaču je potpisan još 2019. godine i bio bi realizovan već 2021, ali je bivša vlast to stopirala. Drago nam je da se neko sada sjetio Jusovače. Imamo i podgoričku Biblioteku, a kada govorimo o direktorici i menadžmentu ne znam ko može da glasa za izvještaj. Njihov plan je da zatvori podgoričke knjižare. Da znamo da je slučajno naglo došlo do rasta cijene nabavke knjiga od istih dobavljača. Na slobodnom tržištu mogu knjige da se kupe jeftinije nego u našim knjižarama“, kazao je Klikovac.

On je poručio da „svi koji dignu ruku za izvještaj o Biblioteci ‘Radosav Ljumović’ ne žele dobro građanskoj Podgorici“.

Istakao je i da se lokalitet Duklja mora mnogo bolje zaštititi i valorizovati.

On je dodao da je obaveza Podgoričana da se renovira kuća Blaža Jovanovića i da mu se spomenik podigne.

Rakčević: Podgorica će dobiti veliki Art kvart

Zamjenik gradonačelnice Podgorice, Luka Rakčević kazao je da su zadovoljni učinjenim u oblasti kulture.

„Što se tiče ustanova koje se bave kulturom, mislim da postoje svi objektivni razlozi da budemo zadovoljni njihovim radom u 2023. i 2024. godini. Prethodna godina je protekla u fazi tranzicije, koja je bila prilično lagana odrađena uz punu saglasnost tih rukovodilaca. Što se tiče Muzeja i galerija, krajem prošle godine je promijenjen menadžment. Umjesto Ćetkovića na tu poziciju je došla Ivana Vukčević. Ispunjen je u potpunosti plan i program, a muzeji su nikad posjećeniji“, kazao je Rakčević.

On je najavio da će dobiti respektabilnije institucije i mnogo adekvatniji prostor za izlaganje.

„Renovira se stalna postavka, a planira se i izgradnja velikog ART kvarta, koji će se nalazati iza muzeja i Kuslevove kuće. Iskoristićemo stari objekat koji je koristio ‘Ljetopis’. Ideja je da u nekoliko narednih mjeseci završimo programski zadatak i da dobijemo ART kvart, gdje će biti prostora za muzejske djelatnosti i gdje možemo da napravimo funkcionalnu cjelinu“, istakao je Rakčević.

On je podsjetio da je raspisan tender za rekonstrukciju Jusovače.

„U tom prostoru ćemo, čim se završi rekonstrukcija, dobiti novi prostor muzeja, galerija, kao i nove sadržaje i prostore za kulturna dešavanja“, naveo je Rakčević.

„Uskoro tender za digitalizaciju velike sale KIC-a“

Najavljuje da će se u nekoliko narednih sedmica raspisati tender za digitalizaciju velike sale KIC-a „Budo Tomović“.

„Nadam se da ćemo do kraja 2024. godine imati u potpunosti digitalizovan bioskop KIC-a, gdje će građani moći da uživaju u najmodernijim projekcijama, sa najmodernijim uređajima i da ne moramo više da plaćamo 15-20 eura privatnim bioskopima. Podgorica je imala svoj bisokop, koji je srušen zbog nedostatka sluha za kulturom. Ideja je da tu veliku salu nazovemo sala Kino kultura, kao omaž nekadašnjem objektu. To je posebno važno, kada se Gradsko pozorište konačno završi i kada se ansambl useli u svoju matičnu zgradu, KIC će u velikoj mjeri ostati upražnjen. Biće potrebno da imamo plan i program kako bi KIC nastavio da živi u punom kapacitetu i ponudio drugačiji sadržaj“, kazao je Rakčević.

Priprema se, kako kaže, projektni zadatak za rekonstrukciju velike sale i projektni zadatak rekonstrukcije Ljetnje pozornice.

„Imamo naslijeđeni problem lošeg projekta Gradskog pozorišta. Glavni grad je dobio na poklon projekat za Gradsko pozorište, ali to je bio loš projekat, a uz to smo imali i lošeg izvođača radova. Nadam se da ćemo u narednom periodu riješiti i taj problem“, naveo je Rakčević.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments