Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“Ukoliko premijer nastavi insistirati na tome da smjenjuje ljude koji imaju integritet i profesionalno obavljaju posao, bilježeći natprosječne rezultate za naš kontekst, a istovremeno da štiti one koji prave nesumnjivu štetu sistemu i državi, samo zato što dijeli svjetonazor ovih drugih, onda će biti jasno da Vlada ide otvoreno antievropskim putem”.

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta