Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Foto: cegas.me

Od 130 predloga za dodjelu crnogorskog državljanstva osobama čiji bi prijem bio posebno značajan za privredni i ekonomski interes Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova je riješilo 166, što je znatno više nego u prethodnom periodu, iako su ranije donošena rješenja i mišljenja po toj odluci bila sporna, ističu u Centru za građanske slobode.

Iz te NVO kažu da se Odluka o dodjeli ekonomskog državljanstva ukida do kraja ove godine, i ona ne mora biti maksimalno iskoršćena, ali rješenja i mišljenja moraju biti pravno valjana.

“Za devet mjeseci ove godine, predsjednik Vlade je, u skladu sa Zakonom o crnogorskom državljanstvu, dostavio MUP-u 130 predloga za prijem aplikanata i članova njihovih porodica u crnogorsko državljanstvo (130 aplikanata i 308 članova njihovih porodica), a od MUP-a pozitivno je riješeno 166 rješenja, od čega su 48 rješenja za aplikante i 118 pozitivnih rješenja za članove njihovih porodica”, navodi se u saopštenju.

Iz CEGAS-a napominju da, u odnosu na ranije godine ovaj broj čini veću cifru, a podsjećaju da su ranije donošena rješenja i mišljenja po navedenoj Odluci bila sporna, kako za stručnu, tako i za cjelokupnu javnost.

“Ranije donošena rješenja i mišljenja u svom obrazloženju nijesu imala jasno navedene kriterijume na osnovu kojih bi se moglo utvrditi zašto određena lica imaju pravo na apliciranje, a na kraju i dobijanje crnogorskog državljanstva”, kaže se u saopštenju.

CEGAS se MUP-u obratio sa Zahtjevom za slobodan pristup informaciji, kako bi imali na uvid predlog, mišljenja i rješenja, pa će nakon dobijenog odgovora o tome obavijestiti javnost.

“U cilju transparentnosti rada Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, bilo bi krajnje dobro da se sva rješenja i mišljenja nalaze na sajtu MUP-a, vodeći se računa o zaštiti podataka o ličnosti”, poručuju iz te NVO.

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta