Foto: CDT

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu Crne Gore i premijera Milojka Spajića da obezbijede transparentnost trošenja javnog novca, odnosno da se pobrinu da se ne kriju od javnosti troškovi naknada koje primaju bivši funkcioneri.

“CDT je uputio zahtjeve za slobodan pristup informacijama Generalnom sekreterijatu Vlade Crne Gore i ministarstvima, tražeći detalje o naknadama koje su bivši funkcioneri primali nakon prestanka funkcije u periodu od marta 2016. do septembra 2023. godine”, navodi se u saopštenju te nevladine organizacije koje potpisuje zamjenica izvršnog direktora Milena Gvozdenović.

Svega šest ministarstava, prema njenim riječima, je dostavilo informacije sa spiskom javnih funkcionera i naknadama koje su primili po prestanku funkcije.

“Odnosno, detalje o naknadama za bivše funkcionere dostavili su Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dok je Ministarstvo javne uprave dostavilo samo informacije o naknadama za funkcionere koji su ostvarili to pravo nakon 2022. godine”, pojasnila je Gvozdenović.

Prema dostavljenim podacima, kako je navela, navedenih šest resora potrošilo je više od 1,1 miliona eura na naknade bivšim funkcionerima, u okviru posljednjih sedam i po godina.

“Naravno, ovaj iznos je samo vrh ledenog brijega s obzirom na činjenicu da nemamo podatke o naknadama za funkcionere ostalih ministarstava. Pet ministarstava je djelimično odobrilo naš zahtjev, izostavljajući informacije o izdvajanjima za funkcionerske naknade, dok od šest ministarstava uopšte nijesmo dobili tražene podatke. Zanimljivo je da je su pojedina ministarstva kao obrazloženje za nedostavljanjeinformacija o naknadama po svim godinama navodila sajber napad na Vladinu informatičku infrastrukturu koji se dogodio 2022. godine, zaštitu podataka o ličnosti…”, pojasnila je Gvozdenović.

Ministarstvo energetike i rudarstva,kaže ona, nije imalo isplata po ovoj osnovi u analiziranom periodu, jer je u pitanju novoformirani resor.

“Međutim, ovo ministarstvo je ispoštovalo Zakon o slobodnom pristupu informacijama i u roku odgovorilo na naš zahtjev. Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je odgovorilo u roku i uputilo zahtjev Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na dalje postupanje, jer je taj resor pravni sljedbenik Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma..”, dodala je Gvozdenović.

Navodi da Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore dostavio je rješenja o ostvarivanju prava na naknadu nakon prestanka funkcije javnim funkcionerima koje je izabrala, imenovala ili postavila Vlada Crne Gore, ali ne i iznose koji su im isplaćivani, pojašnjavajući, kako kaže, da to podrazumijeva sačinjavanje nove informacije, odnosno da Generalni sekretarijat “ne vodi takvu vrstu evidencije”.

“CDT očekuje da Vlada Crne Gore demonstrira drugačiji pristup u odnosu na svoje prethodnike kada je u pitanju transparentnost trošenja novca i uspostavi nove prakse rada u skladu sa zakonom propisanom obavezom proaktivne transparentnosti. Izostanak odgovora na naše zahtjeve za slobodan pristup informacijama svakako ne predstavlja dobar manir rada na početku mandata Vlade”, zaključila je Gvozdenović.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta