NAJNOVIJE

Foto: Gradski portal

Nakon što su se danas na više lokacija u Crnoj Gori građani okupljali u znak podrške ministru pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimiru Leposaviću sa kojih su slali poruke kojima se negira genocid u Srebrenici, Centar za demokratsku tranziciju podsjeća nadležne organe na član 370 Krivičnog zakonika – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

“Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina učinjenih protiv grupe ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju prema grupi lica ili članu te grupe, ukoliko su ta djela utvrđena pravosudnom presudom suda u Crnoj Gori ili međunarodnog krivičnog suda”, piše u članu 370.

Centar za demokratsku tranziciju, kako su saopštili, očekuje odlučnu reakciju nadležnih organa.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta