Riječ dana

“Ideja srpskog sveta nije politička već parapolitička. Ona je prirodni proizvod Crkve Srbije, koja želi da bude “štit” za srpski narod kao što je to Ruska pravoslavna crkva za ruski narod. U Crkvi Srbije postoji interpretacija da su oni bedem srpstva i da je “srpski svet” tamo gde se prostire crkva.”

Riječ dana

“Crna Gora je žrtva beogradskog patrijarhata i vlade koja želi proširenje teritorije. Iz tog jedinstva crkve i države u Beogradu proističe ovo stanje zloupotrebe jednog dijela stanovništva koje sebe vidi kao srpsko, ali ne vidi da je u suštini torpedo koji bi trebalo da uništi vlastitu državu u korist beogradske vlade. Naravno da kada crkva podigne narod na noge, onda ga ona ukalupljuje u svoj model, mitove, ona ulazi u škole, nameće svoje praznike, jezik, počinje da baca anateme, izopštava ljude. Crkva opravdava mač, tako da od ljubavi više nema ništa.”

Riječ dana

“Mnogo puta je Evropa propustila priliku da reaguje na stvari koje se dešavaju u Crnoj Gori, a koje skoro uvijek imaju za cilj da u potpunosti okrenu političku orjentaciju Crne Gore. Prvo, da ukinu Crnu Goru kao samostalnu državu, da postane priljepak ‘srpskom svetu’, a u suštini ‘ruskom svetu’ i da je izbace iz NATO pakta. Suštinski, da zaustave proces evropskih integracija.”

Dokumenta