BS: Izvještaj EK potvrdio da Crne Gora nije ostvarila nikakav napredak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Izvještaj o napretku Crne Gore, koji je danas predstavila Evropska komisija, potvrdio je sve one segmente, na koje smo upozoravali u posljednjih godinu dana, saopšteno je iz Bošnjačke stranke.

“Zabrinuti smo što je potpuno usporen integracioni put Crne Gore, što je jasno potvđeno u navedenom izvještaju. Kao država, koja je bila lider u integracionom procesu, Crna Gora u posljednjih godinu dana nije ostvarila nikakav napredak u pravcu zatvaranja pregovaračkih poglavlja i ispunjavanja mjerila”, navode iz BS.

U BS smatraju da promjena vlasti u avgustu prošle godine nije sa sobom donijela napredak u pravcu transparentnosti rada izvršne vlasti.

“Sa žaljenjem konstatujemo da je izostao dijalog o važnim pitanjima, iako je BS uporno, već mjesecima pozivala na pronazilaženje kompromisa oko najvažnijih pitanja. Da je aktuelna većina odbijala svaki vid saradnje sa opozicijom i nevladinim sektorom, kroz najnoviji izvještaj je potvrđeno u dijelu koji se odnosi na izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje su sprovedene bez javne rasprave, bez uključivanja eskperata u izradi zakona, kao i bez konsultacija sa našim međunarodnim partnerima. Nažalost, navedenim izmjenama su sniženi uslovi za kompetentnost, nezavisnost i zapošljavanje državnih službenika, koje je zasnovano na zaslugama”, navode iz BS.

Smatraju da izostanak političkog dijaloga, u trenutku kada se Crna Gora nalazi u najvećoj političkoj krizi, pokazatelj je nedovoljne spremnosti aktuelne vlasti da uspostavi partnersku saradnju sa opozicijom.

“Posebno nas brine institucionalna blokada značajnih državnih institucija”, navode iz BS.

Posljednje:

VEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE:

VEZANE VIJESTI:

Dokumenta