Foto: CDM

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, usvojen je na sjednici Vlade 1. aprila, prema saznanjima Pobjede, bez usklađivanja sa više crnogorskih propisa, iako je ministarki Vesni Bratić na to ukazano u mišljenjima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i Uprave za kadrove dostavljenim, a u skladu sa zakonima o državnim službenicima i namještenicima i javnoj upravi.

Na prijedlog Pravilnika, Ministarstvo javne uprave i Uprava za kadrove ukazali su na više neusklađenosti tog dokumenta sa Uredbom o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave, Zakona o državnoj upravi i Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, kao i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima i drugim.

Na pitanje Pobjede da li je usvojena verzija Pravilnika usklađena sa mišljenjima resornog ministarstva i Uprave za kadrove, iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija saopšteno nam je samo da su “u skladu sa zakonom i Uredbom, dali mišljenje 17, odnosno 19. marta na Prijedlog pravilnika koji je dostavljen na mišljenje”, te da je nakon datih mišljenja tog ministarstva i Uprave za kadrove “Pravilnik stavljen u Vladinu proceduru u kojoj je razmatran cjelokupni materijal”.

Na osnovu uvida u usvojeni akt, koji je objavljen na zvaničnom sajtu Vlade, i u prijedlog akta na koji je, u skladu sa zakonima, traženo mišljenje Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove, usklađivanje Pravilnika o sistematizaciji nije urađeno.

U javnosti je najupečatljiviji primjer nepoštovanja zakona iz prijedloga akta, koji je neizmijenjen ostao i u usvojenom dokumentu, onaj o uslovima za samostalnog savjetnika za bezbjednost i vozni park, čije je jedno od zaduženja “obezbjeđenje života i tijela ministarke”.

Te poslove, prema crnogorskim propisima mogu obavljati iskljčivo pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ili Uprave policije, dok se u aktu o sistematizaciji osim određenog nivoa obrazovanja, kao uslov navode najmanje jedna godina radnog iskustva na istim, sličnim ili drugim poslovima, položen stručni ispit za rad u državnim organima te položen vozački ispt B kategorije.

Moguće implikacije ovakvog postupanja ministarstva Vesne Bratić su pokretanje incijative pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o sistematizaciji u četvorostrukom ministarstvu, s obzirom na to da se radi o opštem pravnom aktu, što bi potencijalno rezultiralo poništenjem samog Pravilnika, a samim tim i svih razrješenja, postavljenja i raspoređivanja službenika u okviru ovog ministarstva, kojih je oko 200.

Podsjećamo da je u resoru Vesne Bratić već ranije nezakonito razriješeno nekoliko funkcionera u resorima kulture Dragica MilićAleksandar Pavićević i Dobrila Vlahović, koji su pokrenuli upravni postupak.

Iz bivšeg Ministarstva sporta, dvoje je nezakonito otpušteno, a jedno je povelo upravni spor protiv države.

Pomenuti funkcioneri su tada razriješeni na osnovu uredbe, a do razrješenja nije smjelo doći bez prethodno donešenog Pravilnika o sistematizaciji.

Izvor: Pobjeda

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta