Borba protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata u digitalnoj eri

Foto: IOM

Foto: IOM

Ove sedmice u Budvi, od 13. do 17. maja, predstavnici organa za sprovođenje zakona i socijalne zaštite širom Zapadnog Balkana okupili su se na Regionalnoj obuci trenera u cilju jačanja kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, posebno u digitalnoj sferi, saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Kako navode, u poslednjih nekoliko godina, opseg kriminalnih aktivnosti značajno je preoblikovan brzim razvojem digitalnih tehnologija, pružajući organizovanim kriminalnim grupama (OKG) nove puteve za proširenje svojih operacija. Kriminalni biznisi profitiraju od prilika koje nudi online okruženje i digitalni alati koji su već sveprisutni u modus operandi krijumčara migranata i trgovaca ljudima.

„Budući da je regija Zapadnog Balkana i dalje pogođena povećanim migracionim prilivom i pojačanim kriminalnim aktivnostima koje iskorištavaju ranjivosti migranata, uključujući radnike migrante koji su u riziku od eksploatacije bez jake dužne pažnje i pristupa informacijama tokom cijelog procesa, jačanje kapaciteta za prevenciju, istraživanje i gonjenje počinitelja ostaje glavni prioritet“, navodi se u saopštenju.

Nadovezujući se, kako navode, na prethodne inicijative i prepoznajući hitnu potrebu za izgradnjom kapaciteta u oblasti digitalnih dokaza i visokotehnološkog kriminala za sve relevantne organe vlasti, sveobuhvatna obuka je uključila multidisciplinarni pristup sa ciljem osnaživanja saradnje između policije, tužilaštva i predstavnika socijalne zaštite iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije radi efikasne podrške žrtvama i koordinacije istrage.

„Uprkos stalnim naporima, mreže organizovanog kriminala nastavljaju pronalaziti načine da iskoriste najranjivije, posebno putem digitalnih tehnologija. Kroz zajedničke sesije sa tužilaštvom, policijskim snagama, službama socijalne zaštite i migracionim vlastima, radili smo proteklih pet dana na jačanju njihovih vještina i izgradnji kapaciteta za digitalne istrage, identificirajući kako se odvija online regrutovanje potencijalnih žrtava i pomažemo im u sticanju vještina koje su im potrebne kako bi postali budući treneri i proširili znanje o identifikaciji, prikupljanju digitalnih dokaza i donošenju pravde onima kojima je potrebna.  Takođe, poseban fokus smo stavili na pristupe usmjerene na žrtve, kao jedan od najvažnijih modula naše obuke“, izjavila je gđa Nerimana Rifatbegović, koordinatorka projekta IOM-a.

Dodaju da je plan i program obuke obuhvatio je niz tema, uključujući digitalne istrage i praćenje kriptovaluta, ključne komponente u borbi protiv rastuće ranjivosti i eksploataciji pojedinaca u digitalnom kontekstu. Vođene od strane stručnjaka iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i projekta „Podrška EU za jačanje borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ (EU4FAST), ove sesije pružile su teorijske uvide sa praktičnim primjerima, unaprjeđujući stručnost učesnika u shvatanju novih načina izvršenja ovih krivičnih djela.

„Tokom obuke, u jednom modulu smo imali simulacijsku vježbu intervjuisanja žrtve trgovine ljudima. Dobili smo realan slučaj i scenario koji je baziran na stvarnom slučaju radne eksploatacije. Bili su prisutni ispitivač kao i socijalni radnik koji je bio psihološka podrška žrtvi trgovine ljudima. Ja sam ponosna i drago mi je što sam ispred svoje države, Bosne i Hercegovine, uspjela pokazati kakvu zaštitu i benefite naša država može ponuditi ljudima koji su prošli kroz takve vrste tortura“, istakla je Merisa Nurkić, tužiteljica u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine .

Obuka, kako navode, se nije samo bavila izazovima digitalizacije i radne eksploatacije, već je pružila i smjernice za usvajanje pristupa usmjerenih na žrtve u borbi protiv ovih zločina.

„S obzirom da je 27,5% ispitanika u IOM-ovom istraživanju praćenja tokova na zapadnom Balkanu prijavilo direktna iskustva zlostavljanja, nasilja ili eksploatacije duž migracijskih ruta u 2023. godini, prioritiziranje tehnika intervjuisanja osviještene o traumi i osjetljive na zaštitu je od najveće važnosti. Kroz vježbe igranja uloga i zajedničke sesije vođene od strane eksperata iz IOM-a i Savjeta Evrope, učesnici su stekli dragocjene uvide u uspostavljanju sigurnog i potpornog okruženja za žrtve i svjedoke“, saopštili su iz IOM-a.

Polazeći od najboljih praksi i naučenih lekcija, IOM je integrisao simulacije i didaktičke/instruktivne tehnike u okvir obuke, podstičući dugoročnu održivost i vlasništvo ključnih sudionika u kontinuiranim inicijativama za izgradnju kapaciteta širom Zapadnog Balkana.

„Organizovan od strane IOM-a u okviru regionalnog projekta „Zajedničke akcije Zapadnog Balkana protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima“ (WBJAST) koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Danske, obuka je sprovedena u saradnji sa projektom EU4FAST-WB, koji je zajednički sufinansiran od strane Evropske unije (EU), Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, Italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova (IMoI) i Holandskog ministarstva vanjskih poslova, kao i sa Savjetom Evrope“, zaključili su oni.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments