Foto: Vlada

Pismeni zahtjev Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada za delegiranje dva predstavnika uputili smo 6. februara 2023.godine, na šta nam je odgovoreno da će oni u Republiku Tursku biti upućeni kao dio tima Glavnog grada. Kako se odluka Vlade odnosila isključivo na tim za zaštitu i spašavanje koji upućuje MUP upozoreni su na procedure, kaže Miodrag Bešović

O učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu odlučuje isključivo Vlada Crne Gore, kazao je Miodrag Bešović, direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje, a to odobrenje Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada nije dobila za učešće u spasilačkoj akciji nakon zemljotresa u Turskoj prošle godine. Ovo pitanje aktuelizovano je nakon što su gradonačelnica Podgorice Olivera Injac i sekretarka za lokalnu samoupravu Slađana Anđušić podnijele krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu zbog sumnje u zloupotrebu položaja Gorana Jankovića, bivšeg komandira Službe zaštite i spašavanja, prilikom slanja vatrogasaca za Tursku. U prijavi se sumnja u zakonitost slanja spasilaca.

– Ulaskom u Mehanizam civilne zaštite Evropske unije 2014. godine, Crna Gora je postala dio jedinistvenog evropskog odgovora na sve prirodne i tehničko tehnološke nesreće u kojima pored nas učestvuju još 33 zemlje članice. Ovakvim pristupom Crna Gora generalno pojednostavljuje sistem traženja i prijema međunarodne pomoći i poboljšava stanje zaštite i spašavanja u Crnoj Gori – pojašnjava procedure Bešović u izjavi za „Dan“.

On dalje citira zakon koji m je normirano slanje timova van naše države.

– Što se tiče zakonskog osnova za slanje timova u inostranstvo radi učešća u misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, kao što je to bio slučaj sa zemljotresima u Republici Albaniji i Republici Turskoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu kroz član 7 koji glasi „O učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu odlučuje Vlada Crne Gore, na predlog starješine organa državne uprave. Akt Vlade iz stava 1 ovog člana izvršavaju starješine organa državne uprave nadležne za poslove zaštite i spašavanja“ – navodie Bešović.

Na pitanje Dana da li je Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada imala neophodnu odluku Vlade Bešović je objasnio šta se sve deđavalo 6. februara prošle godine.

– Mobilizacija i upućivanje tima radi se na osnovu baze podataka obuka za zaštitu i spašavanje od zemljotresa i jedini su kriterijumi na osnovu kojeg se pripadnici sistema zaštite i spašavanja delegiraju za pružanje međunarodne pomoći. Po ustaljenoj proceduri, 6. februara 2023. godine, uputili smo pismeni zahtjev Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica za delegiranje dva predstavnika njihove Službe, na šta nam je odgovoreno da će imenovani u Republiku Tursku biti upućeni kao dio tima Glavnog grada. Kako se odluka Vlade odnosila isključivo na tim za zaštitu i spašavanje koji je u Republiku Tursku uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje, upozoreni su na procedure slanja pomoći na osnovu zahtjeva za pomoć preko Evropskog centra za odgovor i koordinaciju (ERCC), koji ide preko OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje. Ove procedure podrazumijevaju sprovođenje koordinacije odabira ponuđene pomoći, odnosno definisanja tipa i vrste spasilačkih timova kao i koordiniranja timom za zaštitu i spašavanje tokom odlaska do ugroženog područja, uspostavljanje kontakta sa institucijom nadležnom za zaštitu i spašavanje pogođene zemlje, koordinacija između timova na terenu, izvještavanje sa terena i povratak tima u matičnu zemlju – ističe Bešović.

Miodrag Bešović tvrdi da reakcija Direktorata na nepoštovanje procedure nije izostala.

– Direktorat za zaštitu i spašavanje bio je u komunikaciji sa rukovodiocem Službe za zaštitu i spašavanje Glavnog grada, isti je upozoren na obavezu poštovanja neophodnih procedura prilikom slanja ove vrste timova na međunarodne misije, na šta je odgovoreno da Služba za zaštitu i spašavanje ima saglasnost za slanje svog tima od strane gradonačelnika Glavnog grada. Takođe je rukovoditeljka Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika upozorena putem e- maila da se upućivanjem pripadnika Službe zaštite i spašavanja u Republiku Tursku mimo procedura krši zakon i da u tom slučaju preuzimaju punu odgovornost – rekao je Bešović.

Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje objasnio je i kakve uslove treba da ispunjava pripadnik misije poput ove kakva je bila u Turskoj.

– Mobilizacija i upućivanje timova ove vrste na međunarodne misije kakva je bila u Republici Turskoj se rade na osnovu baze podataka obuka za zaštitu i spašavanje iz ruševina, i jedini su kriterijum na osnovu kojeg se pripadnici sistema zaštite i spašavanja delegiraju za pružanje ove vrste međunarodne pomoći. Navodimo da su članove crnogorskog tima koji su delegirani za ovu misiju činili pripadnici iz osam lokalnih Službi za zaštitu i spašavanje koji su oslonac sitema zaštite i spašavanje u Crnoj Gori, kao i službenici Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata i zaštitu i spašavanje. Svi pripadnici tima za zaštitu i spašavanje koji je kao nacionalni odgovor poslat u ugroženo područje su imali adekvatne obuke za spašavanje iz ruševina. Menadžment tima, kao što je to praksa u svim zemljama Mehanizma EU za civilnu zaštitu činili pripadnici organa državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje, u ovom slučaju Direktorata za zaštitu i spašavanje – MUP-a koji osim ovih obuka imaju završene kurseve i edukacije Mehanizma Unije za civilne zaštite, imaju znanje engleskog jezika, imaju IT znanja i poznaju HNS koncept – kaže Bešović.

Samo tri pripadnika misije obučena za zaštitu i spašavanje iz ruševina 

Miodraga Bešovića pitali smo jesu li svi članovi Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada koji su boravili u misiji u Turskoj ispunjavali uslove. – Što se tiče tima koji je poslat kao pomoć Glavnog grada, a na osnovu baza podataka Direktorata za zaštitu i spašavanje, koji se ažuriraju na osnovu dostavljanja podataka Službe zaštite i spašavanja na godišnjem nivou, tri predstavnika su imali adekvatne obuke za zaštitu i spašavanje iz ruševina, dok ostali nijesu imali obuke ove vrste – rekao je Miodrag Bešović. U Turskoj je, prema dostupnim podacima, u misiji zaštite i spašavanja iz ruševina učestvovao tim od 18 vatrogasaca -spasilaca i administrativnih radnika.

Janković: Dokumentaciju ću dostaviti SDT-u

Komentar da li je su imali neophodna odobrenje za slanje vatrogasaca u Tursku i ukoliko jeste čije, tražili smo od Gorana Jankovića, bivšeg komandira Službe zaštite i spašavanja.

– Sve što posjedujem od dokumentacije ću dostaviti Specijalnom tužilaštvu – prokomentarisao je Janković.

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta