Belević: Za člana vojnog orkestra važno je ne samo da je dobar muzičar već i da je patriota

Orkestar vojske Crne Gore predstavlja kulturni most između vojske i naroda. Repertoar koji izvodi je raznovrstan. Počev od marševa, koji su nezaobilazni dio repertoara, pa preko seriozne muzike, džeza, popa, filmske muzike, sve do kompozicija iz današnjeg vremena koje su orginalno pisane za velike duvačke orkestre.
Foto: Ministarstvo odbrane

Vojni orkestar treba da da publici ono što ona očekuje, ali i da prezentuje nešto novo kako bi obogatili svoj ukupni muzički ukus, kazao je za Gradski portal dirigent Orkestra Vojske Crne Gore Milo Belević.

Milo Belević je za naš portal govorio o tradiciji vojne muzike, njenim počecima u doba knjaza Nikole, te aktuelnom statusu orkestra i najznačajnim nastupima na državnim i vojnim ceremonijama.

Gradski portal: Da li predstavlja posebnu čast biti dirigent Orkestra Vojske Crne Gore?
BELEVIĆ: Kroz istoriju Vojnog orkestra imali smo, nažalost, samo tri crnogorska dirigenta zaključno sa mnom. Prvi je bio Jovan Milošević koji je radio između dva svjetska rata. Drugi je bio Marko Sjekolća i radio je poslije drugog svjetskog rata,a u nezavisnoj Crnoj Gori trenutno na toj funkciji je moja malenkost. Zato, svakako predstavlja čast, a posebno odgovornost u radu , predstavljanju i promociji Vojnog orkestra i poziva vojnog muzičara kako za pripadnike orkestra tako i za mene lično.


Gradski portal: Koliko Vam je važan istorijat orkestra i tradicija koju baštini?
BELEVIĆ: Prva Vojna Muzika se osniva u knjaževini Crnoj Gori 1871. godine na inicijativu knjaza Nikole , a po ugledu na evropske dvorove. To nije bio akt pomodarstva već želja knjaza da uvede knjaževinu u porodicu obrazovanih i kulturnih zemalja Evrope, a istovremeno da obrazuje i kulturno uzdigne svoj narod. Sami počeci su bili veoma teški , jer Crnogorci nijesu olako prihvatali novine. Imamo pardoks đe su Crnogorci obožavali gusle i veoma poštovali guslare, a muzičare za stvaranje vojne muzike knjaz nije mogao da nađe. Morao je pod prijetnjom perjanika i njihovijeh pušaka da skuplja mladiće po Crnoj Gori jer se smatralo da to nije dostojno zanimanje za jednog Crnogorca. Dvadesetak godina kasnije, kroz emancipaciju, mijenja se kolektivno odbojan stav prema orkestru, muzičarima i muzici u opšte, te poziv postaje častan i popularan. Iz te prve Vojne Muzike , nastala je druga , a iz nje i simfonijski orkestar i razni kamerni sastavi.Ovo znači da Vojna muzika nije samo korjen današnjeg vojnog orkestra , već svih orkestarskih ansambala u CG Napomenuo bih da je poslije perjanika Vojna muzika bila druga organizovana vojna jedinica u tadašnjoj CG. Vojni orkestar je sa prekidima radio od 1871. do 1949. god. Razlozi su bili objektivni: Velji rat, Balkanski ratovi, Prvi i Drugi svjstki rat. Godine 1949. odlukom vrhovne komande formira se u CG centralni vojni orkestar sa sjedištem u tadašnjem Titogradu. Bio je matica za sve manje muzičke jedinice rasute po garnizonima republike. Od tada Vojni orkestar radi neprekidno.
Istorija i tradicija su veoma bitni za svaki narod. Iz njih se uči kako stvarati progres, na osnovu pozitivnih i negativnih iskustava koje nam oni predaju. Problem našeg društva je što istoriju i tradiciju volimo da farbamo. Navijački se postavljamo prema pojedinim događajima. Govorimo samo o pozitivnoj ili negativnoj strani istorijskih tokova. ne pokušavamo da ih sublimiramo i izvedemo zaključke koji bi nam pomogli da pravilno shvatimo sebe, sa svim prednostima i manama. Na taj način ne bismo pokušavali da ispravljamo istoriju , jer je ne možemo ispraviti, već bi pokušali da ispravimo sebe kako bi napredovali.

Gradski portal: Šta su specifičnosti vojnog orkestra u poređenju sa civilnim ansamblima?
BELEVIĆ: Razlike u suštini nema. Očigledna razlika je što mi nosimo uniformu, ostalo je veoma slično sa civilnim orkestrima. Svakodnevne su probe i kod njih i kod nas. Pored toga muzičari moraju samostalno, u okviru svojih sekcija, uvježbati svoje dionice da bi u kolektivnom muziciranju mogli obratiti pažnju na inpute koje im daje dirigent.. Za razliku od civilnih ansambala većina naših nastupa je na otvorenom i u svim mogućim meteorloškim situacijama.
Gradski portal: Šta čini okosnicu repertoara jednog vojnog orkestra? Da li su to uglavnom koračnice i himne? Čime se ponajviše rukovodite u osmišljavanju repertoara?
BELEVIĆ: Prije svega mi smo protokolarni orkestar i naš osnovni zadatak je državni protokol. Kao kulturni most između Vojske i naroda repertoar orkestra je veoma šarolik. Od marševa koji su nezaobilazni dio repertoara pa preko seriozne muzike, džeza, popa, filmske muzike pa sve do kompozicija iz današnjeg vremena koje su orginalno pisane za velike duvačke orkestre. Smatram da orkestar treba da da nešto publici što očekuje, ali isto tako da im prezentuje i nešto novo kako bi obogatili svoj ukupni muzički ukus. Takođe, repertoar se mora prilagoditi i ansamblu koji ga izvodi.


Gradski portal: Na kojim sve svečanostima nastupate u zemlji? Postoje li prilike da se predstavite i van granica zemlje?
BELEVIĆ: Naš osnovni zadatak je državni protokol, a tu spadaju proslave državnih praznika, inauguracije predsjednika, Dan Vojske, primopredaje dužnosti načelnika Generalštaba, te vojnih počasti koje se priređuju za predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine, predsjednika Vlade, šefovima stranih država, parlamenata i vlada, odnosno suverenima, ministru odbrane Crne Gore i ministrima odbrana stranih država, načelniku Generalštaba i načeolnicima Generalštabova stranih država.
Orkestar ili neki njegovi pripadnici su učestvovali u zajedničkim nastupima u Grčkoj, Sjevernoj Makedoniji ,Albaniji i Austriji.

Sa nastupa u Klagenfurtu


Gradski portal: Možete li izdvojiti neki od nastupa?
BELEVIĆ: Prošle godine upravo poslije dana Nezavisnosti , imali smo zajednički nastup sa Vojnim orkestrom Gornje Austrije na festivalu vojnih orkestara u Klagenfurtu – Austrija. Pored učestvovanja svih vojnih orkestara iz Austrije na festivalu su učestvovali Vojni orkestri iz Italije, Slovenije, Omana . Oko 700 muzičara je u jednom trenutku sviralo na stadionu pred 15. 000 gledalaca. Iskustvo za pamćenje. Jedno odlično predstavljanje orkestra pred austrijskom publikom na stadionu i publikom pokraj TV ekrana.
Gradski portal: Da li se dešavalo da zvaničnici zatraže da izvedete određenu kompoziciju?
BELEVIĆ: Do sada se nije dešavalo da se u program nekog nastupa miješa bilo ko sa svojim ličnim željama. Nadam se da će tako i da ostane. Program treba prilagođavati određenim prilikama, ali odabir programa treba ostaviti ljudima ćije je to zanimanje.
Gradski portal: Koliko članova ima orkestar? Da li se formacija mijenja ili je uvijek ista?
BELEVIĆ: Trenutno orkestar broji 18 članova , sa tendencijom povećanja. Orkestru su potrebni muzičari sa diplomama duvačkih odsjeka i perkusija, te ovu priliku koristim da pozovem zainteresovane da se jave u prostrijama orkestra . Adresa orkestra je Bratsva i Jedinstva 6/II
Gradski portal: Kako se postaje član orkestra? Da li je obavezno poznavanje vojnih vještina ili je važno samo poznavati muziku?
BELEVIĆ: Da bi se postalo vojnim muzičarom mora se proći audicija kao u svim orkestrima I završiti osnovna vojna obuka. To znači da je obavezno poznavanje rada na svom instrumentu i poznavanje osnovnih vojnih vještina. Ono što stalno potenciram je, da se prije svega , za rad u vojsci mora biti patriota.

Jelena Boljević

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments