Bečić: Pristupanje Crne Gore EU značilo bi prekid zastoja u politici proširenja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, ocijenio je da bi pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, značilo i prekid zastoja u politici proširenja. Bečić je na sastanku sa šeficom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom koja mu je tom prilikom uručila Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, naveo da postoji čvrsto raspoloženje da procesi koji zavise od djelovanja Skupštine budu unapređivani. On je istakao da određeni ciljevi zahtijevaju učešće i zavise od djelovanja svih aktera političke scene.

Tokom sastanka je potvrđeno da je Skupština bitan partner EU, kao i da Izvještaj prepoznaje pozitivne pomake i napredak u određenim oblastima, ali je i sugerisano da dokument prezentuje smjernice u kojim sferama je neophodno i važno dalje unaprijediti djelovanje najvišeg zakonodavnog doma.

Ističući da je Izvještaj jasno prepoznao da je Skupština značajno unaprijedila transparentnost rada, potpuno se otvorivši prema građanima, ali i sveukupno pojačala svoju zakonodavnu i nadzornu ulogu, Bečić je podsjetio i da je, kroz konkretna rješenja, mnogo toga urađeno u cilju jačanja rodne ravnopravnosti, unapređenja položaja manjinskih partija, poboljšanja uslova rada uz implementaciju ekoloških politika.

“Vrednjujući rezulatate ostvarene u domenu transparentnosti, u Izvještaju se precizira da se po prvi put se sve sjednice skupštinskih radnih tijela prenose uživo na Jutjub kanalu Skupštine, a inicijativom Skupštine Crne Gore, u saradnji sa Radio televezijom Crne Gore (RTCG) pokrenut je Parlamentarni kanal koji je posvećen redovnom parlamentarnom radu, čime je realizovan najznačajniji projekat na polju transparentnosti rada Parlamenta”, navodi se u saopštenju iz Bečićevog kabineta.

Kako se navodi u saopštenju, u dokumentu Evropske komisije je primijećeno da je Skupština redizajnirala vebsajt, i prilagodila ga potrebama osoba sa djelimično ili potpuno oslabnjenog vida, što ranije nije bio slučaj, a u konačnom u većem obimu obezbijedila dostupnost informacija svojim građanima, tj. samim korisnicima.

U Izvještaju se bilježi i da je osoboma sa invaliditetom, po prvi put u istoriji, omogućen pristup Plenarnoj sali. Takođe, konstatovano je da je do kraja decembra 2020. godine, novi saziv Skupštine primio 156 predstavki građana, kao i da od novembra 2020. godine, građani predstavke mogu da podnose onlajn putem, putem vebsajta Skupštine.

U dokumentu je zabilježeno i da je predsjednik Skupštine u 2021. godini usvojio akcioni plan koji sadrži 69 mjera za jačanje zakonodavne i nadzorne funkcije Skupštine.

U Izvještaju je primijećeno i da ,,nijedna pritužba pripadnika javnosti, medija ili zainteresovanih strana u kojoj se navodi kršenje etičkog kodeksa nije dostavljena Odboru za ljudska prava”.

Kako se precizira, izmjene Poslovnika Skupštine, po prvi put, uvele su obavezu izbora najmanje jednog potpredsjednika iz reda manje zastupljenog pola, a poslanice iz različitog političkog spektra su obrazovale 2020. godine prvi Ženski klub u Skupštini, dok je u decembru izabrana prva potpredsjednica Skupštine prvi put u svojoj istoriji.

Bečić je, tokom sastanka, ukazao i na pomake koje su u minulih godinu ostvareni u sferi socijalne, ekonomske i zdravstvene politike, kao i na polju uspostavljanja i jačanja vladavine prava, i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te istakao da su svi navedeni rezultati aktuelne vlasti ostvareni u jednoj, kompleksnoj političkoj, društvenoj i epidemiološkoj zbilji Crne Gore.

On je podsjetio i na dostignuća koja su ostvarena na putu pristupanja, stoprocentnu usklađenosti vanjske politike sa EU, te apostrofirao snažnu podršku koju građani Crne Gore daju evropskoj agendi.

Uz ocijenu da Izvještaj prepoznaje oblasti u kojima je zabilježen napredak, Popa je ukazala i da dokument jasno sugeriše ,,da je u određenim sferama djelovanja napredak ograničen ili se stagnira”.

Ona je ocijenila da je sa Samita na Brdu kod Kranja poslata jasna poruka ,,da je EU prisutna i nastaviće da bude prisutna na Zapadnom Balkanu”, ali je, kako je navela, činjenica da proces proširenja mora da prati propisane procedure.

Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori je istakla da je Skupština Crne Gore jako bitan partner EU, da evropske adresa cijene otvoreno partnerstvo koje je uspostavljeno sa najvišim zakonodavnim domom, kao i da će skupštinska dostignuća uvijek naići na podršku, ali je i sugerisala da snažna podrška koji građani Crne Gore daju Evropskoj uniji ,,traži da bude reflektovana u radu Skupštine”.

Posljednje:

VEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE:

VEZANE VIJESTI:

Dokumenta