Ako bude dovoljno mudrosti, posvećenosti i istrajnosti na putu reformi svih činilaca i aktera u našem društvu, 2028. godinu vidim kao sasvim realnu mogućnost za naš ulazak u Evropsku uniju, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić tokom susreta sa šefom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Vladimirom Gjorgjievim.

Sagovornici su, kako je navedeno u sopštenju za medije, izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, posebno ističući angažman Crne Gore u programima podrške razvoju institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti azila, migracija i viznog režima.

U duhu pune usklađenosti sa zakonodavstvom EU, iz Vlade su naveli da Bečić je istakao planirane izmjene Zakona o strancima koje će poboljšati postupak za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva.

Pored toga, istakao je podršku Vlade socio-ekonomskom napretku migranata, posebno naglašavajući njihovo obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Navodi se da Bečić je izdvojio i Odluku o privremenoj zaštiti lica iz Ukrajine, a formiranje Koordinacionog tijela u čijem radu učestvuju svi ključni sektori, dodatno je naglasilo ozbiljnost pristupa Crne Gore ovoj temi.

”Osiguravanjem zdravstvene zaštite, pristupa podacima za upis djece u škole i predškolske ustanove, kao i rada uz izdavanje radne knjižice, pružamo sveobuhvatnu podršku licima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom”, naglasio je Bečić.

Gjorgjiev je istakao regionalnu saradnju u suzbijanju ilegalne migracije i kriminala kao, kako je kazao, ključnu komponentu veće bezbjednosti na Zapadnom Balkanu i šire.

Takođe, dodaju, pohvalio je napore MUP-a da uspostavi sistem za elektronsku identifikaciju i registraciju migranata povezan sa EURODAC-om, u cilju poboljšanja razmjene informacija sa regionom i EU.

Bečić je izvršio retrospektivu političkih dešavanja u zemlji koja, kako je kazao, “nesumnjivo svjedoče o sveukupnoj društvenoj stabilizaciji i demokratskom sazrijevanju Crne Gore”.

”Imenovanja u pravosuđu, jačanje sudskog i tužilačkog sistema i povratak funkcionalnosti institucija, ključni su unutrašnji podsticaj za integracioni put Crne Gore. Ako bude dovoljno mudrosti, posvećenosti i istrajnosti na putu reformi svih činilaca i aktera u našem društvu, 2028. godinu vidim kao sasvim realnu mogućnost za naš ulazak u Evropsku uniju”, naveo je Bečić.

Komentarišući aktuelne političke prilike u našoj zemlji, Gjorgjiev je istakao niz odluka donijetih uz širok konsenzus u Parlamentu kao znak zrelosti društva i institucija, te potvrdu društvene stabilnosti i kohezije.

”Nedavni uspjesi na polju deblokade pravosuđa i institucija sistema, treba da služe kao podsticaj da ne propustite šansu koja je pred vama. Međunarodni partneri prepoznaju i cijene zrelost koju nova vlast pokazuje na početku mandata”, zaključio je Gjorgjiev.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta