Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“Ovaj mjesec avgust je dobar, mirno je. Političari su na odmoru, pa se i mi odmaramo od njih. Nema cirkusa ni uzbuđenja”.

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta