NAJNOVIJE

Glavni grad je, usljed povećane gustine saobraćaja, postao isuviše usko grlo za kretanje, posebno kada su u pitanju osobe sa invaliditetom (OSI) i prije svega, lica sa oštećenjem vida – ocjena je predsjednika Organizacije slijepih za Podgoricu, Kolašin i Danilovgrad Čeda Lazića. Upravo zbog toga, nedavno završena prva faza izgradnje 1.300 metara taktilnih staza u Glavnom gradu, predstavlja ogroman iskorak na putu prilagođavanja grada samostalnom slobodnom i nezavisnom kretanju osoba oštećenog vida. 

“Svaka samostalnost, pa i ova u kretanju predstavlja novi kvalitet u ostvarivanju elementarnih ljudskih prava svakog čovjeka, koje mu omogućavaju da zadovoljava elementarne potrebe”, istakao je Lazić, govoreći o benefitima ovog, 55 hiljada eura vrijednog projekta.

Kako je dodao u izjavi za agenciju Mediabiro, trenutno se radi na mapi ulica koje mogu pokriti novih 1.300 metara, koje su planirane narednim projektom. Ovo pitanje je, inače pokrenuto još 2018. godine od strane Organizacije slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, zajedno sa Sekretarijatom socijalnog staranja Glavnog grada.

Prema posljednjem popisu, u Crnoj Gori ima oko 12 hiljada osoba sa nekim stepenom oštećenja vida, a pandemija je, kako smatra Lazić, samo razotkrila nedostatke organizacionog elementa društva kada je život i rad osoba sa invaliditetom u pitanju. 

„Ona je još više skrajnula OSI na marginu društva. Bez sistemskog pristupa teško je govoriti o značajnijem napretku u društvu“, rekao je predsjednik Organizacije slijepih. 

Ipak, kako je naglasio, pomaka ima.

„Stoga vrijedi istaći dobru saradnju sa Glavnim gradom. Pored pitanja postavljanja taktilnih staza, pokrenuli smo pilot projekat Mobilni timovi, koji već treću godinu za redom implementiramo sa ciljem pomoći i podrške OSI“, naveo je on.

Prema njegovim riječima, u najavi je i projekat zvučne najave stajališta u gradskim autobusima, a radi se i na mapiranju glavnih gradskih stajališta na taktilnim stazama u našem gradu.

„Kad smo već kod ovog pitanja, mogu da najavim da će i glavna gradska autobuska stanica takođe postaviti taktilne stanice vodilje unutar i ispred stanice. S obzirom na to da je u pitanju privatna firma, projekat, u vrijednosti od 15 hiljada eura, će da finansira privatnik na opšte i prijatno iznenađenje. On se sam javio, kada je čuo za akciju postavljanja taktilnih staza i potražio izvođača“, rekao je Lazić.

Planira se oko 350 dužnih metara staza unutar stanice, te na peronima i pristupima. Na taj način, kako je pojasnio, korisnici će sami moći da lociraju perone na kojima se nalaze, ulaze, šaltere, toalete i restorane. Dodatno, uz uvažavanje trenutne ekonomske situacije, Organizacije na čijem je Lazić čelu, nastojaće da i druge subjekte u gradu podstaknu na izgradnju taktilnih staza.

A šta pojedinac može da uradi kako bi doprinio da osobe sa oštećenjem vida, i generalno OSI, imaju jednak tretman i jednak pristup pravima u društvu? Mnogo toga, ako je sudeći prema riječima sagovornika Mediabiroa.

„Itekako svako od nas može kroz edukaciju i kroz želju za saznavanjem da upozna suštinu problema. Naime, ponekad se ističe jako pogrešna predstava, pa se između ostalog, koristi i izraz ‘osobe sa posebnim potrebama‘. Nemamo mi posebne potrebe, već su nam putevi i načini tih zadovoljavanja tih potreba otežani “, rekao je Lazić.

Upravo zbog toga, treba raditi da zadovoljenje potreba OSI bude imperativ, a ne ad hoc rješenje niti produkt nečije volje. 

„To bi trebalo da budu stvari koje se podrazumijevaju, kao što se i podrazumijevaju u naprednom smislu. Na kraju krajeva, sva sadašnja i buduća dostignuća na polju ravnopravnosti OSI jesu najbolji pokazatelji imidža naše države na svjetskom i regionalnom planu. To je civilizacijsko dostignuće“, istakao je Lazić.

Da je u pitanju i praktična korist za sve članove društva, možda najilustrativnije pokazuje i primjer zvučnih semafora koji su postavljeni u glavnom gradu, a koji često pomažu i osobama koje nemaju oštećenje vida.

„Današnji tempo života je takav da mi je dosta ljudi pričalo da se zamisle, krenu ka semaforu ali ih zvuk opomene da treba da stanu. Dakle, u pitanju je jedno opšte dobro, bez obzira ko ga više ili manje koristi i zaista bih poručio i ostalim lokalnim zajednicama da rade da svima nama zajedno bude bolje“, poručio je predsjednik Organizacije slijepih za Podgoricu, Kolašin i Danilovgrad.

Otvoren i Call centar za pružanje psiho-socijalne podrške

Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore, nedavno je otvorio pet telefonskih linija za pružanje psiho-socijalne podrške koja je prvenstveno namijenjena starijim osobama i osobama sa invaliditetom, u doba pandemije.

Jedna od prvih usluga koje su namijenjene ovoj ciljnoj grupi je otvaranje telefonskih linija za podršku i to u Pljevljima pozivom na broj 069/194-460, u Bijelom Polju na broj 069/194-461, Nikšiću na broj 069/194-473, Budvi pozivom na broj 069/194-474 i u Podgorici pozivom na broj 069/194-471.

Radno vrijeme centara je svakim radnim danom od 9h do 12h, pa će tako svi zainteresovani pozivom na navedene brojeve dobiti više informacija o humanitarnoj pomoći, o procesu vakcinacije, kontakte nadležnih službi, dežurnih domova zdravlja, kontakte centara za socijalni rad, informacije o mjerama koje su trenutno na snazi i slično. Psiho-socijalnu podršku će ciljnoj grupi pružaju obučeni saradnici, a relevantne pomenute informacije mogu da dobiju  i građani koji zovu  iz ostalih opština.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta