NAJNOVIJE

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pozvala je političke subjekte da najkasnije do 31. marta dostave završne račune i konsolidovane finansijske izvještaje za prošlu godinu.

Iz ASK-a su podsjetili da su politički subjekti, na osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni da završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnesu Državnoj revizorskoj instituciji (DRI), Poreskoj upravi i ASK-u.

Kako su objasnili iz ASK-a, sastavni dio izvještaja je informacija o načinu i namjeni utroška sredstava za redovno finansiranja rada ženskih organizacija u političkim subjektima.

Iz ASK-a su kazali da izvještaj obuhvata i prikupljena i utrošena sredstva u toku izborne kampanje sprovedene u godini za koju se podnosi.

„Politički subjekat je dužan da dostavi ASK-u i DRI-u i finansijske izvještaje, kao i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio, koji obuhvata i izbornu kampanju i redovan rad”, navodi se u saopštenju ASK-a.

Dodaje se da nepostupanje u skladu sa zakonom, odnosno nepodnošenje izvještaja, povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekta i odgovornu osobu u njemu.

„Kao i obavezu ASK-a da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu”, kaže se u saopštenju.

Iz ASK-a su objasnili da se obrazac za izvještavanje može preuzeti sa internet stranice Agencije, u odjeljku „Politički subjekti/Obrasci”.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta