Foto: Radio Jadran

Uperiodu izborne kampanje, odnosno od 10. marta do 6. aprila, nije bilo zapošljavanja, odnosno zaključenja novih ugovora o zasnivanju radnog odnosa, kao ni zaključenih ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ugovora na neodređeno vrijeme. To su nalazi ovlašćenih predstavnika Agencije za sprječavanje korupcije, Dušana Drakića i Milosava Pedovića, koji su u Opštini Herceg Novi sproveli kontrolu sprovođenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U Zapisniku o kontroli navodi se da je sistematizovano 319 radnih mjesta odnosno izvršilaca, dok je na dan kontrole, 6.aprila, zaposlen 281 izvršilac, prenosi Radio Jadran.

Prema saznanjima Agencije, nije bilo angažovanja u toku radnog vremena na aktivnostima izborne kampanje javnih funkcionera i zaposlenih.

Opštini je naloženo da u roku od 3 dana od dana kontrole dostavi Agenciji plan isplate dugovanja iz ranijeg perioda po osnovu finansiranja redovnog rada političkih partija i sedmodnevne analitičke kartice po budžetskim potrošačkim jedinicama od početka izborne kampanje.

Redovna kontrola tokom izborne kampanje obuhvatala je uvid u dokumentaciju: raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih partija, uvid i kontrolu analitičkih kartica sa svih računa u posjedu Opštine, kontrolu datih jednokratnih novčanih pomoćii ukupno materijalnih davanja iz socijalne zaštite, kontrolu analitičke kartice o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve, kontrolu zapošljavanja i angažovanja lica od 10. marta do 6. aprila i poštovanje zabrane angažovanja u toku radnog vremena na aktivnostima izborne kampanje javnih funkcionera i zaposlenih.

Dug prema političkim partijama 135.000 eura

Kod raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih partija prema evidencijama Agencije, za Opštinu tokom prošle godine ukupne obaveze iznosile su 141.000 eura, dok je isplaćeno 85.480 eura. Imajući u vidu ranije neisplaćene obaveze prema partijama, ukupan dug prema njima na 31. 12. 2020. iznosio je 135.608 eura, dok je za ovu godinu po ovom osnovu planirano 125.000eura. Opštini je naloženo da dostavi plan isplate dugovanja koja su po ovom osnovu nastala u ranijem periodu.

Kad je riječ o analitičkim karticama potrošačkih jedinica Opštine, Agencija je konstatovala da je Opština redovno dostavljala plaćanja od dana raspisivanja izbora do dana kontrole.

Od dana raspisivanja izbora do dana kontrole, Opština je isplatila 3 pomoći za socijalno stanovanje u iznosu od 480 eura kao i 9 novčanih pomoći za novorođenčad u iznosu od 1.100 eura, kao i 4 jednokratne novčane pomoći u iznosu od 780 eura.

Od dana raspisivanja izbora do 30. marta iz lokalnog trezora po osnovu rashoda isplaćeno je 362,3 hiljade eura , dok sa tekuće budžetske rezerve nije bilo plaćanja.

Izvor: Radio Jadran

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta