Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća organe vlasti da su, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, u obavezi da do 15. aprila 2023. godine dostave izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu.

“Izvještaj se dostavlja u elektronskoj formi, putem veb aplikacije, kojoj se može pristupiti na linku, kao i u štampanoj formi, slanjem na adresu Kralja Nikole 27/V, Podgorica”, kszsli su iz ASK-a.

Zakonom o sprječavanje korupcije predviđene su prekršajne kazne za nedostavljanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta u zakonom predviđenom roku.

“Posvećena zaštiti javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice”, zaključuju u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta