Search
Close this search box.

AER: Održan okrugli sto o rodnoj ravnopravnosti u državnoj upravi

Foto: AER

Foto: AER

Danas je u organizaciji Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i Asocijacije žena Sindikata uprave i pravosuđa u Podgorici održan okrugli sto posvećen pitanjima rodne ravnopravnosti u državnoj upravi, kao i ulozi sindikalnih ženskih mreža u postizanju pune ravnopravnosti, saopšteno je iz Asocijacije za edukaciju i razvoj.

Kako navode, okruglom stolu je prisustvovalo više od 30 učesnica iz različitih institucija javne uprave, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

Anđela Radovanović, članica Asocijacije dala je kratak osvrt na istorijat nastanka feminizma, njegove pravce razvoja i neprestanu borbu za ravnopravnost polova, koja, iako su žene na prvi pogled uspjele da se izbore za veći dio svojih prava, još uvijek nije gotova. Ona je govorila i o tome da se u današnje vrijeme, među pobornicima feminizma nalazi i veliki broj muškaraca, što je veoma bitno u kontekstu promjene svijesti o pravima žena kod muške populacije“, saopšteno je iz AER-a.

Izvršna direktorica NVO Sistem, koja je NVU Asocijacija za edukaciju i razvoj AER partner na projektu „Lokalna uprava za rodna prava“, govorila je o onome za šta se zalaže NVO na čijem je čelu – propitivanju rodnih stereotipa, unaprijeđivanju potpune ravnopravnosti žena, edukaciji dječaka, djevojaka i šire javnosti o ravnopravnosti žena i muškaraca, o nestereotipnim rodnim ulogama i generalno, o nasilju nad ženama.

Ona je podsjetila da je NVO Sistem nedavno otvorio Prihvatilište/sklonište za smještaj odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, koje je prvo licencirano sklonište za primorsku regiju, što govori o riješenosti ove organizacije da se temom rodno zasnovanog nasilja bave posvećeno, ozbiljno, strateški i profesionalno.

„Ekspertkinja iz oblasti rodne ravnopravnosti, Dina Bajramspahić, osvrnula se na problematiku duboko ukorijenjenog paptrijarhata u crnogorskom društvu, kao i uloge žena u porodici i zajednici koje su uslovljene tim stereotipima. Ona je učesnice okruglog stola upoznala sa tim šta tačno podrazumijeva koncept ravnopravnosti i koliko je bitno insistirati na jednakim pravima i slobodama žena i u privatnoj i u javnoj sferi, odnosno ravnopravna podjela poluga moći u društvu“, istakli su iz AER-a.

Na kraju su dodali da je veliki broj prisutnih uzelo učešće u raspravi na pomenute teme, pa je usvojen čitav niz preporuka za dalje unapređenje rodne ravnopravnosti u državnoj upravi.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments

Najnovije

Povezani članci