Foto: CDM

Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović u skladu sa novim usvojenim Pravilnikom crnogorske Vlade preuzima nadležnosti Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Ovo se kosi sa Zakonom o osnovama obavještajno bezbjedonosnog sektora kojim se predviđa da je predsjednik Vijeća je premijer, dok je potpredsjednik Vlade jedan od članova Vijeća, kaže bivša šefica za pregovaračka poglavlja 23 i 24 Marijana Laković Drašković u u izjavi za Pobjedu. Ona objašnjava da je ovim dokumentom povjeren nevjerovatan opis poslova kabinetu potpredsjednika Vlade.

“Konačno je usvojen i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore. Prvo što mi je okupiralo pažnju, nakon čega sam odustala od daljeg čitanja je nevjerovatan opis poslova kabineta potpredsjednika Vlade. Citiram:,, U kabinetu potpredsjednika Vlade obavljaju se stručni i administrativni poslovi u vezi sa vršenjem funkcije potpredsjednika Vlade i predsjednika stalnog radnog tijela Vlade, koji se odnose na: koordinaciju rada svih bezbjednosnih službi, predlaganje mjera za unapređenje nacionalne bezbjednosti, odbrane zemlje i zajedno sa službama bezbjednosti utvrđivanje prioriteta njihovog djelovanja kroz stalnu komunikaciju i koordinaciju radom organa i službi iz sektora bezbjednosti”, navela je Laković Drašković.

Dakle, dodaje ona, potpredsjednik Vlade u skladu sa Pravilnikom (akt niže pravne snage od Zakona) preuzima nadležnosti Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koje je po Zakonu o osnovama obavještajno bezbjedonosnog sektora nadležno za usmjeravanje, koordinaciju i rad organa koji čine obavještajno bezbjedonosni sektor, između ostalog i predlaže mjere za zaštitu i unapeđenje nacionalne bezbjednosti i očuvanje vitalnih nacionalnih interesa.

“U skladu sa Zakonom, predsjednik Vijeća je predsjednik Vlade, dok je potpredsjednik Vlade jedan od članova Vijeća”, podsjeća Mirjana Laković Drašković.

Prema njenim riječima Zakon propisuje da operativnu koordinaciju i usklađivanje aktivnosti organa koji čine obavještajno bezbjedonosni sektor vrši Biro za operativnu koordinaciju. Međutim, po novom Pravilnliku i ovaj Biro će voditi Abazović.

“U opisa poslova iz usvojenog Pravilnika, proizilazi intencija da potpredsjednik preuzima i poslove koordinacije Biroom. U skladu sa Zakonom, rad Biroa koordinira član Vijeća za nacionalnu bezbjednost koga odredi Savjet za odbranu i bezbjednost na prijedlog Vijeća”, naglasila je Laković Drašković.

Ona je napomenula da po Ustavu Crne Gore predsjednik Savjeta je predsjednik Crne Gore, te joj nije poznato da je potpredsjednik Vlade određen da koordinira rad Biroa, kao ni činjenica da je Biro uopšte uspostavljen.

“Nadalje, nadležnost potpredsjednika Vlade je, u skladu sa usvojenim Pravilnikom, između ostalog i koordinacija sprovođenja nepostojeće Strategije za borbu protiv svih oblika kriminaliteta, kao i koordinacija nepostojećom kancelarijom za borbu protiv korupcije”, zaključila je Laković Drašković.

Izvor: Pobjeda

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta