Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom danas će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Gornje Gorice- dio ul. Miloja Pavlovića i dio Nikšićke magistrale (od Stratusa prema Komanskom mostu), dio ul. Miladina Popovića, Sergeja Jesenjina, Jelene Balšić, Princa Mihaila Petrovića, AVNOJ-a i dio Zabjela uz magistralu (od kružnog toka do nadvožnjaka).

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja, dio Vranića- dio ul. Dalmatinske, Đura Čagorovića, Luke Gojinića, ul. Vilotija Blečića, Krsta Popivode, Miloša Vuškovića, ul. Emila Zole, Sima Matavulja, Radosava Popovića, Viktora Igoa, Vuka Manđušića i dio ul. Radovana Petrovića, Franca Rozmana, Casno-a i Orijenske.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Lastva Čevska.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobri Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati: Gvozdenice.

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak, Šljeme, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Zlatna Strana, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina i Somina.

– u terminu od 09 do 15 sati: GP Ilino Brdo (Repetiror i Carina), Dolovi.

– u terminu od 10 do 12 sati: Ul. Vuka Karadžića, dio Rubeža.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornji Murići i Pinčići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Polje Bar.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zupci.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Kaliman, Brajše, Gornji Rastiš, Donji Rastiš i Curanovići.

– u terminu od 11 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod Bregvija i Gonji Štoj.

Kotor

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Lastva Grbaljska, Petoselica, Krimovice, Platamuni, Trsteno, Carević, Marović, kratkotrajni prekidi na početku i kraju izvođenja radova.

– u terminu od 09 do 12 sati: Markov Rt, stoliv, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Kavača i Orahovac – dio prema Perastu.

– u terminu od 10 do 12 sati: Dobrota, Autokamp.

Tivat

– u terminu od 10 do 12 sati: Matkovići i Radoševići.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 11 sati: Sušćepan, Trebesin.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Gornje Luge i selo Sjenožeta.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Dapsići.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Lješnica, Radulići i Rakonje.

– u terminu od 09 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sela, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Prekobrđe, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela.

– u terminu od 09 do 15 sati: Lug.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati: Kraljevo Kolo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Pepići i Vojno Selo.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Crno Brdo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče i Potoci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grižice i Lučice.

Žabljak

– u terminu od 09 do 14 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Šavnik

– u terminu od 09 do 14 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, saopšteno je iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema CEDIS.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta